Amaçlanan Hedefler
 • Araştırma ruhu
 • Matematik ve Fen Bilimlerini günlük hayata uygulamak
 • Katılımcı bir birey olarak hayata ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak
 • Bilimin doğasını anlam
 • Matematik ve Fen bilimlerinin iş dünyasında nasıl kullanıldığını anlamak

Öğrencilerin ne yaptıkları
 • Araştırmak, soru üretmek
 • Problemleri keşfetmek, onları çözmek için çabalamak, çözüm bulmak için kendi bilgilerini kullanmak
 • Durum ve olayları açıklamak
 • Sonuçlar ve süreçler üzerinde yansıtıcı düşünmek
 • Bireysel olarak anlamlandırmak
 • İş dünyasını keşfetmek

Öğrenmede rehber olarak Öğretmen
 • Öğrencilerin gerekçelerine ve yansıtıcı görüşlerine değer verir ve bunlar üzerine öğrenmeyi inşa edilir
 • Öğrencilerin kişisel deneyimleri ile ilişkilendirir
 • Okul ve iş dünyasını ilişkilendirerek öğrencileri motive eder

Sınıf kültürü
 • Ortak bir amaç ve gerekçe duygusu
 • Yanlışlara değer verme, iştirak etme (açık görüşlülük)
 • Diyalog
 • Ortak sorumluluk ve paylaşımcı sahiplenme
 • İşbirliği

Araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme etkinlikleri
 • Bağlam anlamlıdır
 • Durum, çoklu çözüm stratejilerine olanak sağlar
 • Öğrenciler araştırmayı-sorgulamayı planlar
 • Etkinlik işbirliğini ve iletişimi destekler

İş Dünyası
 • Etkinliğin bağlamı iş dünyası ile ilişkilidir
 • Öğrenciler profesyonel bir rol almalıdırlar
 • Öğrencilerin etkinlikleri işyerinde yapılan uygulama ve pratikleri yansıtmalıdır
 • Etkinlik bir ürün oluşturmayı amaçlar