Sluiting

We zijn aan het eind gekomen van de 48e WND-Conferentie. Ik hoop dat deze conferentie heeft beantwoord aan uw verwachtingen. Dat uw kennis over sterrenkunde en ruimtevaart weer wat op peil is gebracht. En dat u heeft genoten van het contact met mededeelnemers.

Ik wil als eersten natuurlijk de sprekers en werkgroepleiders bedanken voor hun enthousiasme en inspanningen. Ik hoop dat we hun bijdragen voor het verslag, voor zover ze dat niet al gedaan hebben, spoedig mogen ontvangen. In de rij van bedankjes wil ik de conferentievoorzittter, Robert Wielinga, bedanken voor zijn inspanningen als conferentievoorzitter. Verder wil ik de mensen van de Leeuwenhorst bedanken voor al hun werk veelal achter de schermen voor ons allen. Een speciaal woord van dank geldt natuurlijk Wilma van Eijsden. Ze heeft het dit jaar extra druk gehad met een nieuw softwareprogramma voor de organisatie. En niet te vergeten dank ik mijn medebestuursleden: Mieke DeCock, Koos Kortland, Berenice Michels (deze conferentie zelf niet aanwezig), Ad Mooldijk , Henk Pol, Elise Quant, Onne Slooten en Bart van der Straat.

Maar vooral wil ik u, deelnemers, bedanken, want u vormt met uw actieve deelname het succes van onze WND-Conferentie.

Ik hoop u allen hier weer te zien op vrijdag 12 en zaterdag 13 december 2014.

Frank Budding, voorzitter WND

Foto's