Opening

Het thema van deze conferentie "Buitenaardse Natuurkunde" hebben we gekozen om aan te geven dat we aandacht willen besteden aan sterrenkunde en ruimtevaart.

Want laten we wel wezen: twee hoofdvragen die ons mensen vanuit de wetenschap bezighouden zijn: waar komen we (mens, aarde, sterren, heelal enzovoort) vandaan, en hoe ziet de toekomst eruit? De sterrenkunde zal deze vragen moeten beantwoorden. De ruimtevaart hebben we nodig om die vragen te kunnen beantwoorden. En intussen maken we dankbaar gebruik van bijproducten uit die ruimtevaart, zoals de TomTom.

Voor het Natuurkundeonderwijs komt hierbij dat het onderwerp sterrenkunde in het nieuwe examenprogramma beter en in ruimere mate aan bod komt dan in voorgaande examenprogramma's, zelfs als ik de oude keuzeonderwerpen zoals astrofysica erbij betrek. Er zullen hier overigens vast wel collega's aanwezig zijn die pas na het WEN-programma met lesgeven begonnen zijn en voor wie het sterrenkundegedeelte vrijwel geheel nieuw is als lesmateriaal. In dit kader is het wel aardig om te memoreren dat collega Bert van der Hoorn, hier aanwezig, mij direct na de vorige conferentie een mail stuurde met de suggestie dit jaar aan sterrenkunde aandacht te besteden. En Bert stuurde een redelijk uitgewerkt voorstel mee. Het is dus ook een beetje zijn conferentie. Ere wie ere toekomt.

Zoals gebruikelijk hebben we een conferentievoorzitter. Dit jaar is dat Robert Wielinga. Robert is docent aan Gregorius College in Utrecht en al ruim 26 jaar werkzaam in het onderwijs. Als docent altijd betrokken bij initiatieven om sterrenkunde in het natuurkundeonderwijs (en ANW) te stimuleren. Dat deed hij een tijdlang als secretaris van de Stuurgroep Onderwijs van de beroepsvereniging van astronomen, de NAC. Samen met Rupert Genseberger heeft Robert materiaal ontwikkeld voor de onderwerpen heelal en wereldbeeld binnen ANW. Robert was een tijd lang bestuurslid van de EAAE, de European Association for Astronomy Education. Tegenwoordig is Robert naast zijn werk als docent verbonden aan Sonnenborgh - museum & sterrenwacht, waar hij verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen en educatieve programma's. Kortom, Robert leek ons een voorbeeldige kandidaat voor het conferentievoorzitterschap dit jaar.

Frank Budding, voorzitter WND

Foto's

Presentatie conferentievoorzitter