Verslag WND Conferentie 2013

Buitenaardse Natuurkunde

Sterrenkunde en Ruimtevaart

Werkgroep Natuurkunde-Didaktiek

Buijs Ballotlaboratorium
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht
Tel. 030-2538228/1179

www.wndconferentie.nl

Bestuur

Voorzitter:

Penningmeester:

Leden:

Verslag

Redactie:

Tekstverwerking:

Realisatie DVD:

Foto's: