Voorwoord

Ik kijk terug op een geslaagde WND-conferentie 2011. Niet alleen omdat we (weer) “vol” zaten met zo’n 580 deelnemers, maar ook omdat het doel van deze conferentie gehaald is. Dat doel was het bieden van bijscholing naar aanleiding van de nieuwe examenprogramma’s havo en vwo.

Het thema “BijNa”, bijscholing Natuurkunde, behelsde onderwerpen uit de door de minister vastgestelde nieuwe examenprogramma’s die wat afwijken van de traditie. Onderwerpen dus als relativiteitstheorie, deeltjesfysica, nieuwe materialen, geofysica, biofysica, zonnestelsel en heelal.

Op deze plaats wil ik de sprekers en werkgroepleiders bedanken voor hun geweldige inzet bij hun voorbereiding en tijdens de conferentie. Ik ben verheugd dat zo velen hun bijdrage ook digitaal ter beschikking hebben gesteld voor dit verslag.

Verder denk ik met genoegen terug aan de uitreiking van de Minnaertprijs 2011 aan Hans Jordens en aan conferentievoorzitter Jan van der Veen die er mede dankzij ons experiment met de koeienbellen in is geslaagd op een zakelijke en prettige manier de beoogde programmatijden prima te handhaven.

In dit verslag treft u voor de laatste keer foto’s aan van Jos Wijnmalen, onze huisfotograaf sinds 1996. Daarom niet alleen foto’s van Jos maar ook met Jos.

Kort na de conferentie hebben we als bestuur afscheid genomen van Alice Cottaar. Alice heeft meer dan zeven jaar deel uitgemaakt van het WND-bestuur. Namens het bestuur dank ik ook hier Alice voor het vele goede werk dat ze voor de werkgroep gedaan heeft. Verder wens ik ons nieuwe bestuurslid Henk Pol veel succes toe.

Ik hoop dat u met veel plezier gebruik maakt van de inhoud van dit verslag.

 

 

Frank Budding, voorzitter WND