2e/1e graads

Algemeen

Vanaf 1993 is voor de 2e graadslerarenopleiding vooral samengewerkt wat betreft de productie van materialen voor de lerarenopleiding. Dit gebeurde in het verband SLW (Samenwerkende Lerarenopleidingen Wiskunde 2egraads). Daarnaast vindt er uitwisseling van leerplannen plaats en wordt af en toe een conferentie voor lerarenopleiders wiskunde georganiseerd. Vanaf 2007 zat de SLW onder de paraplu van ELWIeR en werd er ook onderzoek gedaan. De SLW heeft de Vak-didactische Kennisbasis Wiskunde opgesteld door koppeling van de beroepsstandaard voor de wiskundedocent (WiVa) aan door de SLW ontwikkelde materialen. De continuïteit van de groep is een belangrijke factor in de productiviteit, evenals de beschikbaarheid van projectgelden.

Voor de eerstegraadslerarenopleiding wordt er op vergelijkbare wijze samengewerkt binnen Vadiwulo (vakdidactici wiskunde universitaire lerarenopleidingen).
In de periode 2013-2014 zal de samenwerking tussen SLW en Vadiwulo verder geintensiveerd worden.

Doelen

Ontwikkeling van curricula, uitwisseling en ontwikkeling van materialen met betrekking tot vak en vooral vakdidactiek in de lerarenopleidingen en onderzoek naar de rol van dit materiaal, de ontwikkelingen rond de kennisbasis en de noodzakelijke professionaliteit van de docent.

Producten

* Updates van de modules van SLW voor de lerarenopleiding
* Onderzoek naar Wiskunde en ICT (publicatie in Wiskrant, VELON en Euclides)
* Onderzoek naar de implementatie van de kennisbasis (artikel in Wiskrant)
* Onderzoek naar leergemeenschappen (artikel in Euclides)
* Conferentie ELWIeR in november 2013 en november 2014 (in principe samen met de Pabo).

Werkpakketleider:
Ton Konings – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aad Monquil – Hogeschool van Rotterdam
Gerrit Roorda – Rijksuniversiteit Groningen

Ondersteuning vanuit ELWIeR: Vincent Jonker

Verwijzingen