Handreiking Rekenen en ICT

De Handreiking Rekenen en ICT (december 2012) staat stil bij de impuls die de inzet van ICT kan geven aan leerkrachten en docenten van po, vo en mbo op het gebied van de doorlopende leerlijn rekenen.

Aan de hand van een enquete, een inventarisatie van producten en een inventarisatie van gepubliceerd onderzoek worden tips gegeven voor effectieve inzet van rekenen bij ict (po, vo, mbo), gegroepeerd in vijf thema’s.