Wiskunde en ICT

Algemeen

Initiatief van de groep tweede en eerste graads lerarenopleiders, najaar 2012.

Looptijd: 2013-2015.

Doel

Het bevorderen van een geïntegreerd gebruik van ICT in het wiskundeonderwijs. Het moet leiden tot een aantoonbaar veranderd gedrag van beginnende docenten met betrekking tot ICT-gebruik in de les. Om dit te bereiken wordt ten eerste een module ontworpen voor de lerarenopleidingen wiskunde waarin studenten een vakdidactische gefundeerde visie te ontwikkelen op het gebruik van ICT als een vanzelfsprekend onderdeel van hun lessen. Ten tweede wordt de eigen expertise van lerarenopleiders vergroot door onderzoek te doen naar het gebruik van ICT in wiskundelessen.

Analyse

Het gebruik van ICT in wiskundelessen in het huidige onderwijs is gefragmenteerd en lijkt zich te richten op het bevorderen van de motivatie van de leerlingen en op het inoefenen van reeds aangeleerde kennis en vaardigheden. In het verleden waren de verwachtingen van het gebruik van ICT in het wiskundeonderwijs hooggespannen. In de huidige onderwijspraktijk is daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd. In veel lerarenopleidingen wordt aan dit onderwerp wel aandacht besteed, maar als geïntegreerd onderdeel van de lijn vakdidactiek. Vragen als: hoe stimuleer je het denken over algebra door het inzetten van een specifieke applet? worden niet of nauwelijks gesteld. Studenten zijn bezig met organisatorische zaken rond ICT gebruik en ontwerpen lesbrieven waarin applets gebruikt worden, maar dit blijft losstaan van de vakdidactiek. Ook is er te weinig inzicht in de omstandigheden waaronder of vormen waarin ICT-gebruik in wiskundelessen effectief is.

Producten

- Opleidingsmodule (in 2014 of 2015): SLW (Aad Monquil) neemt het voortouw
- Publicaties in Wiskrant en Euclides
- Presentatie tijdens de ELWIeR conferentie (22-11-2013)

Betrokkenen

  • Theo van den Bogaart – Hogeschool Utrecht
  • Saskia van Boven – ILS Radboud Universiteit
  • Paul Drijvers – Universiteit Utrecht
  • Tom Goris – Fontys Hogescholen
  • Vincent Jonker – Universiteit Utrecht
  • Ton Konings – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Aad Monquil – Hogeschool van Rotterdam (coördinatie)
  • Bert Zwaneveld – Open Universiteit/Universiteit Utrecht

Planning

Op 24 januari 2013 (bijeenkomst ELWIeR onderzoeksgroep) is vastgesteld dat de onderzoeksgroep het initiatief van SLW van harte ondersteunt om te starten met een ontwikkelgroep voor een module ‘wiskunde en ict’. De betrokkenen zien het belang in van een ontwikkeling voor zowel 2e als 1e graads.

In de het voorjaar 2013 wordt de ontwikkelgroep gestart (ten eerste vanuit SLW-verband). In studiejaar 2013-2014 wordt een aantal onderdelen van de module in pilot vorm ontwikkeld. Gedurende studiejaar 2014-2015 wordt een aantal modules getest. Deze tests zijn onderwerp van onderzoek waarover in een aantal artikelen wordt gerapporteerd. Het project wordt afgesloten worden met een studiedag in het najaar 2015, al dan niet in samenhang met de Elwier conferentie.

Literatuur

Onderzoeksdatabase ELWIeR

Verwijzingen