Vadiwulo

Vadiwulo staat voor: Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen

Dit is een periodiek overleg tussen universitaire opleiders eerste graad.

Contactpersoon: Gerrit Roorda