Conferentie 2012

| Foto’s van deze dag | Online Evaluatie|

110 opleiders wiskunde en rekenen kwamen bij elkaar op 23-11-2012 in Utrecht.

Datum en Plaats

23 november 2012, Utrecht, Domstad Koningsbergerstraat, 10:00-16:00

Thema

Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in landelijke leernetwerken voor pabo-, 2e en 1e graads opleiders.

Programma

Op 23 november werd de ELWIeR-conferentie gehouden voor opleiders 1e graads en 2e graadslerarenopleidingen wiskunde en pabo rekenen en wiskunde.

De dag startte met een een plenaire opening door Bert Zwaneveld (‘ELWIeR 2 onderzoek naar de implementaties van de kennisbases’) en daarna waren er twee werkgroeprondes (75 minuten elk), georganiseerd vanuit pabo, 2e en 1egraads, open voor iedereen en geschikt om ‘over de muurtjes te kijken’. In de middag waren er aparte programma’s voor pabo en 2e/1e graads.

Werkgroepen

Ronde 1:
10:30 – 11:45
Kool De Vries/Keijzer Van Eerde Neutel/Faarts Bruinsma Konings
1 pabo 2 pabo 3 pabo 4 tweedegraads 5 tweedegraads 6 tweedegraads
Ronde 2:
12:30 – 13:45
Terlouw De Goeij/
Keijzer
Kaskens/Nieuwenhuizen Munneke Monquil Wijers/Van Waveren
7 pabo 8 pabo 9 pabo 10 2e graads 11 2e graads 12 2e graads
Werkgroep-titels
 1. Werkgroep 1: De specifieke reken-wiskundige kennis van de basisschoolleerkracht. Wat en hoe? Marjolein Kool, Hogeschool Utrecht/ELWIeR
 2. Werkgroep 2: Leren van toetsing van de Kennisbasis. Dirk de Vries & Ronald Keijzer, Hanzehogeschool Groningen/Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar, FIsme/ELWIeR, Universiteit Utrecht
 3. Werkgroep 3: Nodig en nuttig: aandacht voor taal in het wiskundecurriculum voor de pabo. Dolly van Eerde, FIsme, Universiteit Utrecht
 4. Werkgroep 4: Ontwerp opzet Aanvulling bij het boek vakdidactiek Rekenen (APS, 2008). Erica Neutel & José Faarts, Hogeschool van Amsterdam/Fontys Hs, Sittard
 5. Werkgroep 5: Digitale toetsen van de Kennisbasis wiskunde. Erwin Bruinsma, lerarenopleider Hogeschool Windesheim, Zwolle
 6. Werkgroep 6: Vakdidactiek Algebra en eenvoudig vakdidactisch onderzoek. Ton Konings, HAN, Nijmegen
 7. Werkgroep 7: De Kennisbasis gekoppeld aan de beroepspraktijk van de studenten? Belinda Terlouw, Katholieke Pabo Zwolle
 8. Werkgroep 8: Scenario’s voor de implementatie van de Kennisbasis. Erica Erica de Goeij & Ronald Keijzer, Hogeschool Marnix Academie, Utrecht/ Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar, FIsme/ELWIeR, Universiteit Utrecht
 9. Werkgroep 9: Omgaan met verschillen op de pabo als het gaat om rekenwiskundige kennis en vaardigheden – een verkenning van onderwijsbehoeften van studenten op weg naar de Kennisbasis rekenen-wiskunde. Jarise Kaskens & Daniel Nieuwenhuizen, Hogeschool Windesheim, Zwolle
 10. Werkgroep 10: Hoe kunnen we studenten stimuleren vakdidactische theorie te gebruiken in hun reflecties op praktijkervaringen? Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
 11. Werkgroep 11: Toetsen van wiskunde. Aad Monquil, Hogeschool Rotterdam
 12. Werkgroep 12: Procenten in het vmbo: de rekentoets in beeld Caroliene van Waveren Hogervorst & Monica Wijers, Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht/FIsme, Universiteit Utrecht

Vanaf 14:00 in deelgroepen.

Vaknetwerk Pabo Vaknetwerk 2e graads Vaknetwerk 1e graads
Presentatie door projectteam van 10 voor de leraar
in het kader van de kennistoets rekenen/wiskunde

 • De toetsdoelen van de kennistoets
 • De toetsgids
 • De oefentoets
 • Het vormen van een gebruikersgroep
 • De na- en bijscholing

Aansluitend discussie

 • netwerken van vakdidactische begeleiders uit scholen en de opleiding
 • de rol van de docent bij de grotere rol van onderzoek in de opleiding
 • de vakcoördinatoren 2e gr. Lerarenopleidingen wiskunde
Groep 1e eerstegraads

Aansluitend borrel

Organisatoren

- ELWIeR, expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen
- Panama, pabo nascholing mathematische activiteiten
- SLW, Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads
- Vadiwulo, Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen
- 10voordeleraar, HBO-raad

Hier Inschrijven. De prijs is 75 euro.