Minor rekenen

Doel

De minor rekenen (vo/mbo) draagt bij aan een vloeiende overgang rekenen-wiskunde van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) en van het vmbo naar het mbo. Hij is bedoeld voor docenten rekenen en rekenspecialisten in vo en mbo.

Voor wie?

De minor is geschikt voor wiskundestudenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen en bovenbouwspecialisten van de pabo. Voor po- en vo-docenten die zich willen professionaliseren tot rekenexpert van hun school bieden we een cursus tot reken-wiskunde expert voor leerlingen van 10-14.

Url

http://www.fisme.science.uu.nl/nl/minorrekenen/

Ontwikkeling van deze minor

Voorjaar 2014 werd deze minor ontwikkeld door ELWIeR (Hogeschool Rotterdam, HAN, HU, NHL, Windesheim, iPabo, Freudenthal instituut).

Historie

In feite is de ontwikkeling van deze minor begonnen in 2007, toen nog onder de naam minor rekenen 10-14, een gezamenlijk initiatief van ELWieR en OU. Onderstaande tekst is overgenomen van de (inmiddels opgeheven) site: rekenen10tot14

Problematiek

De kwaliteit van het rekenonderwijs, de rekenvaardigheid van de leerlingen en de aanpak van problemen zijn al jaren onderwerp van stevige discussies. De oorzaken van problemen met rekenvaardigheid zijn divers. Na de afname van de Cito-toets en in het vo wordt er niet meer voldoende geoefend en bij vrijwel al het rekenwerk in het vo wordt de rekenmachine gebruikt. Last but not least: in het po is men niet op de hoogte wat er in het vo gebeurt en andersom.

Onderdelen

De minor 10-14 bestond uit drie onderdelen:

 • Actieonderzoek, visieontwikkeling en stage
  Gecombineerde koppels van pabo- en vo-studenten voeren tijdens de stage een actieonderzoek uit dat start vanuit onderzoeksvragen en interviews met leerkrachten en docenten. Vervolgens ori�nteren de koppels zich op een onderwerp en organiseren informatieve bijeenkomsten op de opleiding. Ze ontwikkelen onderwijs voor gebruik tijdens de stage en proberen dit uit in de praktijk. Als het goed is levert dit weer vragen op voor vervolgonderzoek. De vo-studenten lopen hiervoor stage in de basisschool en pabo-studenten in het vo.
 • Cursus vakinhoud
  Cursus vakinhoud in het grensgebied po-vo met accent op de doorlopende leerlijnen.
  Aan bod komen: breuken, procenten, verhoudingen, algebra als veralgemenisering van rekenregels, kolomsgewijs rekenen, het eindalgoritme van de staartdeling en andere onderwerpen.
 • Ontwerpen van onderwijs
  Studenten op eigen niveau laten oefenen aan de hand van ‘handig rekenen-strategie&eumnl;n’, heuristiek, deelbaarheid en rekenregels in samenhang met algebra, et cetera. Ontwerpen van oefenmateriaal voor leerlingen van 10 tot 14 jaar en onderwijs op maat voor zwakke rekenaars en meer begaafde leerlingen.
Ontwikkeling

De minor 10-14 werd ontwikkeld in samenwerking met het Ruud de Moor Centrum, ELWIeR, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Windesheim.