Opleidersdag 2011

11 november 2011
Utrecht, Uithof

Thema: Kennisbasis als basis voor de opleiding

 • Panama voor pabo: opleidersdag
 • SLW voor tweedegraads lerarenopleiding
 • Vadiwulo voor eerstegraads lerarenopleiding
 • Verslag

  Op 11 november 2011 kwamen opleiders rekenen-wiskunde van de pabo, de eerstegraads- en de tweedegraads lerarenopleiding bij elkaar om ervaringen rond de implementatie en borging van de kennisbasis rekenen-wiskunde in de eigen opleiding te bespreken. In tegenstelling tot de ELWIeR conferentie van 2010 is besloten om deze keer de verschillende bloedgroepen bij het gekozen thema – passend binnen de missie van Elwier II elk een eigen programma te laten opstellen. In aanvulling hierop plaatsten ELWIer-projectleider dr. Ronald Keijzer en prof. dr. Jan Karel Lenstra van het Centrum Wiskunde & Informatica plaatsten met hun lezingen de problematiek rond de kennisbases rekenen-wiskunde in een breder perspectief. En tijdens gezamenlijke pauzemomenten was het mogelijk om met collega’s van andere opleidingen van gedachten te wisselen.

  Pabodocenten konden in drie werkgroeprondes met elkaar in discussie gaan over zaken als: Hoe krijgt de kennisbasis een plaats in het aanbod van de pabo? Hoe wordt het onderwijs vorm gegeven om studenten voor te bereiden op beheersing van de kennisbasis? Wat kun je als docent doen aan de ontwikkeling van je eigen wiskundige kennis?
  Martine van Schaik en Peter Ale bespraken wat het wiskundig niveau van de kennisbasis (in de verschillende domeinen) betekent voor het curriculum op de pabo.
  In de werkgroep van Monica Wijers stond de situatie rond rekenen in het mbo en de vraag welke rol de lerarenopleidingen en de kennisbasis rekenen-wiskunde hierin spelen centraal. Marc van Zanten en Luuc Willering presenteerden hun eerste ervaringen met opleidingsonderwijs waar het didactisch denken nadrukkelijk bij de studenten wordt gelegd.
  In sommige werkgroepen werden onderzoeksresultaten gepresenteerd. Marianne Konings en Marjolein Kool bijvoorbeeld, doen onderzoek naar de concretisering van de kennisbasis in toetsbare doelen, en Anton Boonen en Jan Haarsma voeren een studie uit naar het doceren van meetkundige concepten. Dolly van Eerde onderzoekt welke opvattingen pabo-opleiders hebben over de integratie van de talige aspecten van rekenen-wiskunde in het curriculum. Door ziekte werd de werkgroep van Annette Koopmans over het SLO-onderzoek rond de implementatie van de kennisbases waargenomen door Anneke van Gool.
  Ook werden de deelnemers door Dirk de Vries e.a. voorzien van de meest actuele informatie over landelijke toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde (lees hier een kort verslag).

  De tweedegraads opleiders gingen in vier doorlopende, besloten werkgroepen aan het werk met actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de opleiding, zoals

  • de herziene uitgaven van de SLW-boeken uitgegeven door het APS, onder leiding van Ton Konings (lees hier een kort verslag)
  • rekenen in de tweedegraads opleidingen en nascholing , onder leiding van Frank van Merwijk en Anja Pasveer (lees hier een kort verslag)
  • feedback geven binnen vakdidactiek, onder leiding van Tom Goris en Jos Verhoosel,
  • coördinatorenoverleg over o.a de educatieve minor, gebruik van Smart- en Activeboard en vrijstellingen op de deeltijdopleidingen, onder leiding van Frans Leijnse.

  De eerstegraads opleiders bogen zich naast een algemene werkbespreking ook nog over twee thema’s. Caroliene van Waveren besprak in haar werkgroep de uitkomsten van enkele opleidingsbijeenkomsten over een doorgaande leerlijn rekenen tussen PO en VO. Vervolgens presenteerde Bert Zwaneveld (lees hier een kort verslag) de eerste resultaten van een onderzoek naar de rol van het Handboek wiskundedidactiek bij het ontwerpen van een lessenserie.