Taal in wiskunde/rekenen

Bij het vormgeven van didactiek van rekenen-wiskunde (po, vo, mbo) is altijd een rol weggelegd voor ‘taal’. Het gaat dan om zowel schriftelijke (reken-wiskundeboeken) als mondelinge (interactie in de klas) aspecten van taalgebruik. Vanuit o.a. het platform ‘taalgericht vakonderwijs’ wordt hier aandacht aan besteed.

Achtergrondinformatie