Zomerstudiedag 2015

Op 12 juni a.s. organiseertpersonal statement writer service ELWIeR (i.s.m. Onderwijsadvies en Training van de UU) de zomerstudiedag 2015. Dit gebeurt op twee locaties en met twee onderwerpen. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.

Tweedegraads en eerstegraads online essay services review lerarenopleiding wiskunde (locatie Freudenthal Instituut, aanvang 14:00 uur)

Voorbereiding: Jos Alkemade, Theo van den Bogaart, Vincent Jonker

Doelgroep: Opleiders tweede en eerste graads wiskunde

Thema: ukraine girl hot
Materiaaluitwisseling

Praktisch:

 • Wanneer: Vrijdag 12 juni, 14.00 – 16.00 uur
 • Waar: Freudenthal Instituut, Buys Ballotgebouw, zaal BBG 4.01
 • Aanmelding: Deelname is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk: m.tatar@uu.nl, contactpersoon: Meryem Tatar

Het lijkt ons nuttig om van elkaar te weten wat voor lesmateriaal de verschillende opleidingen voor de diverse vakken/onderwerpen gebruiken. Daarnaast is het volgens ons zinvol om toetsen met elkaar te vergelijken.

Een mooie doelstelling die hieruit voort kan vloeien: Vooral voor onderwerpen die in de kennisbasis staan én waarvoor geen geschikt boek bestaat zou het mooi zijn om gezamenlijk lesmateriaal te maken. We kunnen dan hopelijk binnen onze zeer beperkte tijd toch de kwaliteit verhogen. Op deze dag kiezen we ervoor een drietal onderwerpen centraal te stellen:

 1. Vectormeetkunde
 2. Logica
 3. Complexe getallen/functies

Per onderwerp, te beginnen met vectormeetkunde, stellen we van de volgende punten in ieder geval punt 1 en 2 aan de orde. Als er nog tijd is bespreken we ook punt 3 en 4:

 1. Hoe is het onderwerp in het curriculum geïmplementeerd? Dit kan wel kort. Ieder presenteert kort (geen uitgebreide powerpoints) wat er over het onderwerp behandeld wordt en waar het in het curriculum zit.
 2. Welk materiaal wordt er gebruikt: boeken, readers/dictaten, internet, …? Dit is de kern. Ieder neemt het lesmateriaal mee en we bespreken het met elkaar. (Zie opmerking c.)
 3. Hoe wordt er getoetst (vorm, niveau, taxonomie, etc.)?
 4. Wat is de koppeling met de kennisbasis?

Er is een gemeenschappelijke materiaaluitwisselsite. Enige tijd na inschrijving ontvang je hiervoor toegangsgegevens per mail.


Pabo (locatie Marnix Academie, aanvang 12:00 uur)

Voorbereiding: Carla Compagnie, Fokke Munk, Ronald Keijzer, Vincent Jonker

Thema: Herontwerp van de post-hbo opleiding rekencoordinator

Doelgroep: Pabo

Praktisch:

 • Wanneer: Vrijdag 12 juni, 12.00 – 16.00 uur
 • Waar: Marnix Academie, Utrecht
 • Aanmelding: Deelname is kosteloos, maar aanmelding is noodzakelijk: moc@hsmarnix.nl, contactpersoon: Willy Agterberg

Op meerdere hogescholen wordt de opleiding coördinator rekenen gegeven. De meeste docenten maken in de opleiding tot coördinator rekenen gebruik van het curriculum dat 3 jaar geleden is geactualiseerd. Al werkend geeft iedere docent ook eigen invulling aan de opleiding. Op 12 juni willen we uitwisseling van good practice tussen docenten op gang brengen. Tegelijk willen we ook kritisch kijken naar de opleiding en het curriculum. De ervaringen van docenten en actuele onderwerpen in he reken-wiskundeonderwijs kunnen input zijn voor aanvulling en bijstelling van de opleiding. Een volgende vernieuwingsslag is wellicht noodzakelijk. We willen graag met direct betrokken lerarenopleiders de tussenstand opmaken van zowel de opleiding en het bijbehorende curriculum als ook de inspanningen die nodig zijn om de huidige werkzaamheden van de coördinatoren in de verschillende regio’s in Nederland blijvend te ondersteunen.

Programma

12.00 – 12.15 uur    Lunch, welkom en rekeninspiratie
12.15 – 14.30 uur    Inhoud van de opleiding
 • essentie/doelstelling van de huidige thema’s
 • ervaringen met de thema’s
 • welke actualisering is nodig?
 • welke thema’s zouden toegevoegd moeten worden?
14.30 – 15.45    Het proces in de opleiding
 • competentiebouwwerk
 • assessments
 • portfolio
 • rekenbeleidsplan
15.45 – 16.00 uur    Afsluiting & vooruitblik