LinkedIn ELWIeR onderzoeksnetwerk

Binnen het ELWIeR onderzoeksnetwerk kunnen opleiders meediscussiëren over de actualiteit van de lerarenopleiding rekenen-wiskunde. Opleiders die niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomsten van de groep, kunnen discussies en verslagen volgen op LinkedIn.

Anno 2014 zijn ongeveer 60 mensen lid van deze LinkedIn groep.

Meld je aan bij de LinkedIn-groep ‘ELWIeR onderzoeksgroep’.

Je kunt de discussie volgen, zodra je aanmelding verwerkt is.

Moderator: Ronald Keijzer