Kennisbasis

Kennisbasis is een eindtermen beschrijvingsmethode voor de lerarenopleiding, die rekening houdt met de huidige methodiek en didactiek van de lerarenopleidingen in Nederland. >>>Lees meer


Kennisbasis Pabo

>>>Lees meer over de Kennisbasis Pabo


Vakkennisbasis wiskunde 2e graads

Samenstelling vakcommissie 2014, ivm toetsing kennisbasis pabo (10 voor de leraar)

  • Jan Karel Lenstra, Centrum Wiskunde & Informatica
  • Gerard Boersma, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Fac. Edu Nijmegen
  • Guido Holvast, NHL Hogeschool
Samenstelling vakcommissie 2014, ivm toetsing vakkennisbasis 2e graads wiskunde (10 voor de leraar)

  • Henk van der Kooij, Freudenthal Instituut
  • Nelly Michon, Inholland
  • Fred Muijrers, HAN