Conferentie 2010

ELWIeR – 12 november 2010

Utrecht, Uithof

Thema: Borging van de kennisbases rekenen-wiskunde

Programma

kennisbasis kennisbasis

Vakdidactische kennisbasis (SLW)

Handboek vakdidactiek rekenen-wiskunde (Vadiwulo)

Verslag

Met het definiëren van kennisbases van de verschillende lerarenopleidingen wiskunde en rekenen wordt een nieuwe stap gezet in het waarborgen dat een goede vakdidactische lijn in de opleidingen wordt gelegd. Het gaat dan enerzijds om gedegen vakkennis van de inhoud van rekenen/wiskunde zelf en het gaat om gedegen vakdidactische kennis van het onderwijzen van rekenen/wiskunde.

Als deze twee componenten goed hand in hand gaan, er voldoende tijd op de opleidingen aanwezig is om de student de gelegenheid heeft zich hierin te bekwamen en tot slot er een adequaat beoordelings- en toetsingsinstrumentarium is om de te ontwikkelen vakkennis en vakdidactische kennis te meten is er al heel veel gedaan.

En natuurlijk is bovenstaande niet nieuw en werken lerarenopleidingen daar al sinds jaar en dag aan, maar levert elke vernieuwingsslag in het onderwijs de plicht op om opnieuw de kwaliteit van het opleidingsonderwijs met de direct betrokkenen vast te leggen en te borgen. Recente vernieuwingen zijn o.a. de invoering van de wet BIO (met het bijbehorende model van bekwaamheden), de invoering van een beroepsregister WiVa voor zittende docenten wiskunde, en de invoering van het Referentiekader Rekenen.

De ELWIeR conferentie van 2010 (samen georganiseerd met de opleidersdag van Panama) mag met recht een werkconferentie genoemd worden. Fase twee van ELWIeR is pas ingegaan per september 2010 en al snel was de beslissing genomen om van de tweede ELWIeR conferentie (de eerste was in 2008) een echte werkconferentie te maken, als startpunt voor de ontwikkelingen van de komende twee jaar. Het project ELWIeR (tweede fase) zal eindigen in september 2012 en de spanningsboog voor alle activiteiten is daarmee gedefinieerd.

De inleiders waren Hugo Hopstaken van OCW, Karl Dittrich van NVAO en Jan van Maanen van ELWIeR. Vanuit verschillende invalshoeken (beleid, accreditatie, reken-wiskundige inhoud) werd de borging van de diverse kennisbases belicht. Daarna werden in 16 workshops deelonderwerpen uitgediept, zoals het noodzakelijke onderzoek voor de komende twee jaar (in samenwerking met de SLO), de ontwikkeling van materialen voor de opleiding (o.a. het Handboek Vakdidactiek Wiskunde), het creëren van een gezamenlijk forum voor ideeënuitwisseling en het ondersteunen van alle activiteiten d.m.v. een adequaat informatiepunt.

Aan het eind van de conferentie hielden Rikky Dekkers (onderwijsinspectie) en Dominique Hoozemans (LOBO) het gehoor voor wat zij die dag hadden opgevangen in de diverse workshops. Zij gaven een korte samenvatting en reflectie op de plannen van ELWIeR.

Hiermee is de start gemaakt van een tweejarig traject, waarin we – als beroepsgroep van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen – samen zullen werken aan de kennisbases en in essentie dus aan de kwaliteit van de opleiding.

0
Hugo Hopstaken
0
Karl Dittrich
0
Jan van Maanen
0
Uithof Utrecht
0
Werkgroep
0
Werkgroep
0
Inspanning
0
Rikky Dekkers en Dominique Hoozemans
foto’s: Mark Uwland
Programma
  • Reflectie op de hoofdlijnen van het taal- en rekenbeleid van OCW, Hugo Hopstaken, OCW
  • Vakkennis in de lerarenopleiding, Karl Dittrich, NVAO
  • De kennisbasis gezien vanuit een tijdmachine, Jan van Maanen, ELWIeR/FIsme

11.30 – 12.45 Werkgroepenronde 1

Werkgroep 1

De vakdidactische
kennisbasis wiskunde
- borging …

Werkgroep 2

Toetsing van de Kennisbasis
Reken-Wiskunde

Werkgroep 3

ELWIeR-onderzoek
pabo

Werkgroep 4

De kennisbasis in het pabo-curriculum: …

Werkgroep 5

Eerste ervaringen met de implementatie van de Kennisbasis

12.45 – 13.45 Lunch (jaarvergadering NVORWO)

13.45 – 15.00 Werkgroepenronde 2

Werkgroep 6

Hoe bevorder je dat vakdidactiek terug te zien is in de stage?

Werkgroep 7

Herhaling van werkgroep 2

Werkgroep 8

Kangoeroe – problem solving and problem creating

Werkgroep 9

Landelijke toetsing Kennisbasis Rekenen-Wiskunde

Werkgroep 10

Good practice met het handboek vakdidactiek

15.15 – 16.30 Werkgroepenronde 3

Werkgroep 11

Minor en nascholing rekenen-wiskunde 10-14

Werkgroep 12

Didactiek van de wiskunde
binnen MasterMath

Werkgroep 13

Herhaling van werkgroep
9

Werkgroep 14

ELWIeR-onderzoek – lerarenopleiding voortgezet onderwijs

Werkgroep 15

Onderzoekend leren

Werkgroep 16

Vakkennisbasis wiskunde en de digitale toetsing

16.30 Afsluiting

16.45 Borrel

Verdere verwijzingen