Alert 111 – ELWIeR onderzoeksgroep (actuele discussies)

Binnen het ELWIeR onderzoeksnetwerk kunnen opleiders meediscussiëren over de actualiteit van de lerarenopleiding rekenen-wiskunde. Opleiders die niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomsten van de groep, kunnen discussies en verslagen volgen op LinkedIn. Meld je daarvoor aan bij de LinkedIn-groep ‘ELWIeR onderzoeksgroep’. (Je kunt de discussie volgen, zodra je aanmelding verwerkt is.)
Op dit moment gaan de discussies op dit forum over:
- de Wiscat-cesuur die past bij de nieuwe eisen aan de rekenvaardigheid van studenten,
- digitale leeromgevingen voor studenten,
- het verwerven van geavanceerde wiskunde door studenten.

1 Response to “Alert 111 – ELWIeR onderzoeksgroep (actuele discussies)”


  1. Gilbert

    crowder@attrition.cashed” rel=”nofollow”>.…

    благодарствую!…