[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Nieuwe Wiskrant 12-3, april 1993

Terugzien op vijf jaar COW en W12-16 - G. Schoemaker (PDF)

Een ander begin van de algebra - A. Roodhardt (PDF)

Even krijten (32) - T. Dekker (PDF)

Een drama van de derde graad - A. Hol/J. van Dijk (PDF)

Dyslexie en wiskundeonderwijs - P. Buis (PDF)

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal - R. Ermers/M. Staring (PDF)

Toetsing van de basisvorming - G. Schoemaker (PDF)

Grafieken classificeren met een grafische rekenmachine - P. Drijvers (PDF)

Gemeenten verdelen eerste cijfers oneerlijk - M.E. Wit/A.J. Goddijn (PDF)

Wiskunde leren met Derive - J.M. Notenboom (PDF)

[an error occurred while processing this directive]