[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Jaargang 32 de laatste jaargang van de Nieuwe Wiskrant

Het Freudenthal Instituut heeft besloten dat jaargang 32 de laatste is van de Nieuwe Wiskrant. Na vijf jaar Wiskrant (1975-1980) en, na een korte onderbreking, 32 jaar Nieuwe Wiskrant sluiten we deze periode af. De reden voor dit – natuurlijk niet eenvoudige – besluit is dat de oplage te klein is om het blad kostendekkend te kunnen uitgeven, tenzij we de abonnementsprijs onaanvaardbaar zouden verhogen. Dit laatste is onwenselijk. Wat we wel kunnen doen, is van de nood een deugd proberen te maken. Nederland kent immers twee tijdschriften die zich richten op wiskundedocenten VO: Euclides, het verenigingsorgaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, en de Nieuwe Wiskrant, uitgegeven door het Freudenthal Instituut. Is Nederland niet wat klein voor twee van dergelijke tijdschriften? Wat kan de opheffing van de Nieuwe Wiskrant voor Euclides betekenen? Hierover is gesproken binnen het Freudenthal Instituut en met de redactie van Euclides en het bestuur van de NVvW. Dit heeft geleid tot het plan om als Freudenthal Instituut op reguliere basis een inhoudelijke bijdrage aan Euclides te leveren. De precieze vorm van deze bijdrage is nog onderwerp van gesprek. We hopen en verwachten dat de kwaliteit van de Nieuwe Wiskrant op deze manier niet verloren gaat en dat Euclides als een nog sterker blad met nieuw elan de lezer kan bedienen en daarmee hét gezicht van de wiskundeonderwijsgemeenschap kan vormen. Deze ontwikkeling valt samen met een voorgenomen vernieuwing van Euclides, zowel qua vormgeving als qua digitale publicatie. We moedigen lezers van de Nieuwe Wiskrant die geen abonnee zijn van Euclides dan ook van harte aan om de overstap te maken.  

  • Nummers uit jaargang 31 en 32 kunt u eventueel nog nabestellen op basis van beschikbaarheid.
  • Kijk voor artikelen uit oudere nummers bij Artikelen online.
  • Zoekt u een alternatief voor de Nieuwe Wiskrant? Denk dan aan Euclides of het Vlaamse tijdschrift Uitwiskeling.
  • Lezersreacties

    We hebben nog een nagekomen reactie op het einde van de Wiskrant ontvangen, die we u niet willen onthouden. Met dank aan Jacques Jansen... (PDF)

 

 

 

 
 
[an error occurred while processing this directive]