Wetenschap en Technologie op de pabo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Een term uit het pabo-opleidingsonderwijs om meer Onderzoekend leren toe te voegen aan het curriculum voor Natuur en Techniek (N&T), en ook aardrijkskunde, geschiedenis, OJW.
  • Een behoefte (anno 2014) bij beleidsmakers en docenten om binnen het curriculum van de pabo meer aandacht te geven aan de kerndoelen natuur&techniek en aan vaardigheden op het gebied van onderzoekend leren.

Achtergrond

De publicatie van het Techniekpact 2020 (in 2013) is een extra stimulans om in de basisschool (en op de pabo) meer aandacht te krijgen voor onderzoekend en ontwerpend leren (o&o-leren)

Wetenschap en technologie op de pabo

Uit het rapport 'Wetenschap en Technologie op de pabo' (Van Casteren, 2014, een onderzoek gehouden in 2013 onder alle pabo's) enkele conclusies:

  • Hoe is W&T in het curriculum opgenomen? -> Op verschillende manieren
  • Richt W&T zich op o&o-leren? -> didactiek van o&o-leren is sterk gestoeld op de didactiek voor N&T
  • Wordt W&T aangeboden als apart vak/minor? -> Ja, maar er is weinig belangstelling
  • Hoeveel uur W&T? -> In het derde en vierde jaar speelt het amper een rol (totale omvang verschilt nogal).

p. 64. (van casteren, 2014). "Een van de hoofdlijnen in dit onderzoek is dat er in de beroepspraktijk nog weinig aandacht is voor wetenschap en technologie, waardoor veel jonge leerkrachten zich al snel schikken in een methodeafhankelijke manier van lesgeven die op veel basisscholen gewoon is. Ook los daarvan rapporteren experts dat leerkrachten zich vaker minder zeker voelen bij open leerprocessen en die aanpak dan ook snel kunnen verlaten."


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE