Wetenschap en Technologie en Pabo ITT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Voor de Utrechtse vestiging van de pabo (vol-en deeltijd) en de ALPO geldt dat geparticipeerd is in het VTB-Pro project en van daaruit veel kennis en expertise mbt W&T ontwikkeld en aanwezig is. Dat betreft deels cursussen waarbinnen de principes van W&T als apart vak aan de orde is, als cursussen waarin W&T gecombineerd wordt met andere vakken. Voorbeelden van geïntegreerde vakken zijn de projecten Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en taal voor tweedejaars studenten en het het project rekenen en techniek voor derdejaars studenten.

Voor de Amersfoortse variant (voorheen Hogeschool Domstad) geldt dat niet is geparticipeerd in VTB-Pro. Het onderwijs in wetenschap en technologie heeft mede daardoor een minder sterke traditie. Wel wordt binnen het vak natuur en techniek nadrukkelijk aandacht besteed aan onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren, vergelijkbaar met de wijze warop dit in Utrecht gebeurt. In het eerste kwartaal van jaar 2 wordt door zowel aardrijskunde, geschiedenis als natuuronderwijs- en techniek geïntegreerd en uitgebreid aandacht besteed aan ontdekkend leren in de bovenbouw, waarbij studenten wordt geleerd kinderen te laten leren vanuit een nieuwsgierige en vragende leerhouding.’

Tot slot is van belang te noemen dat in het vierde jaar door studenten een minor gekozen wordt. Één van de keuzemogelijkheden binnen de minoren bestaat uit de minor wereldvakken. Hierin zit een 10 EC onderdeel waarin onderdelen van de vakinhoud en didactiek van aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek verder verdiept wordt. Verder bestaat de minor uit een praktijkdeel (5 EC) waarbij zij stage lopen op een school of educatieve instelling, een beroepsproduct (5 EC) waarbij zij een product ontwerpen op het gebied van de wereldvakken, mediawijsheid (5 EC) en onderzoek (5 EC). Deze minor wordt echter maar door een beperkte groep studenten (gemiddeld 15 á 20 per jaar) gekozen en gevolgd.


Drie kernactiviteiten

Deze activiteiten lopen in het seizoen 2014-2015

1 - Aanpassingen in het curriculum

Waardoor álle studenten die in 2015 of later starten met de opleiding volledig geschoold zullen zijn op het terrein van W&T wanneer zij de opleiding verlaten. Concreet wordt hiervoor binnen de HU het volgende ontwikkeld:

 1. Een 5 ec module W&T in jaar 2 (N&T + ICT),
 2. Een 10 ec module W&T in jaar 3 (N&T, Aardrijkskunde , Geschiedenis en ICT)
 3. Een 10 ec module Urban school in jaar 3 (met de kunst- en cultuurvakken muziek, drama, beeldende vorming en geestelijke stromingen) waarin de aspecten 21-st century skills en creatief vermogen aansluiten op de doelstelling van het project


2 - Scholing van pabodocenten

Op het terrein van W&T in de vorm van een gedifferentieerd aanbod: In de breedte voor alle docenten en vakgebieden en verdiepend voor specifieke docenten die betrokken zijn bij de onder 1 vermelde te ontwikkelen onderwijseenheden en voor specifieke docenten binnen het domein OJW.

3 - Lost generation studenten

Een apart programma voor studenten die vóór 2015 aan de opleiding zijn begonnen. Dit om een “lost generation” te voorkomen. Dat betreft in het geval van ITT de studenten die in het studiejaar 2014-2015 in het derde of vierde leerjaar zitten. De huidige eerstejaars (dat zijn de tweedejaars van 2014-2015) zullen per 1 sep 2015 instromen in het nieuwe derde jaar (waar W&T een prominente plek heeft), waardoor een apart programma niet meer nodig is. De aankomende eerstejaars starten in een curriculum waarin W&T volledig verankerd is.

Planning

2016

 • 12 januari, docenten-studieochtend
 • 3 februari, studenten workshops
 • 13 april, W&T Academie
 • 28 juni, docenten-studiedag

2015

 • 13 januari, docenten-studiedag
 • 4 februari, studenten workshops
 • 23 maart, studenten workshops
 • 22 april, W&T Academie
 • 30 juni, docenten-studiedag

Bijeenkomst 12 januari 2016

 • Hogeschool Utrecht, 09:00 - 13:30 (inclusief lunch)
 • Het programma is geconcentreerd rondom het implementeren van W&T in de 5 clusters


verwacht groep coord. hu coord. uu
12 pp Oriëntatie op jezelf en de wereld (n&t, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing)

Deel 1: Informatievaardigheden o.a. gebruikmaken van Big6

 • Meereke Bosua, geschiedenis
 • Hans Broere, aardrijkskunde

Deel 2:

 • Jurgen Memelink, natuur & techniek
 • Guy Sommerdijk, natuur & techniek
 • Vincent Jonker (Deel 1)
 • Liesbeth van de Grint (Deel 2)

2 workshops na elkaar die we met de hele groep doen, elk een ruim uur.

12 pp Onderwijskunde en pedagogiek
 • Saskia de Regt
 • Esther Slot, onderwijskunde


12 pp Beeldende vakken (muziek, drama, tekenen, handvaardigheid, textiel)
 • Gerard Braakhuis
 • Maarten Reichwein, WKUU/Universiteitsmuseum


12 pp Rekenen/wiskunde en ICT
 • Ortwin Hutten, rekenen/wiskunde
 • Karel Boonstra, rekenen/wiskunde
 • Gerard Dummer, ICT
 • Monica Wijers, rekenen/wiskunde
12 pp Taal (Nederlands en Engels) en schrijven
 • Albert van Zanten, Nederlands
 • Carmen Damhuis, Nederlands
 • Tim van Wessel, KTWTBijeenkomst 13 januari 2015

 • Ruppertgebouw zaal A, Universiteit Utrecht
 • Alle betrokken pabo-docenten van zowel vestiging Utrecht als vestiging A'foort.

Programma:

 • 09:00-09:30 inloop met koffie en thee
 • 09:30-10:30 Marieke Peeters Wetenschappelijke doorbraken de klas in
 • 10.45-11.45 Tim van Wessel, reflectie op Marieke Peeters en plaatsing in kader Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs
 • 12.00-12.45 Discussie
 • 12.45-13.30 Lunch
 • 13.30-16.00 5 werkgroepen (zalen: 117, 104, 109, 139, 115)
 • 16.00-16.45 terugkoppeling

Middagprogramma 13 januari 2015 - 13.30-16.00

5 werkgroepen (alle zalen in Ruppert)

zaalnr. cap. verwacht groep coord. hu aanv. coord. uu
117 24 pp 27 pp Onderwijskunde en pedagogiek Saskia de Regt Marieke Peeters Esther Slot
104 24 pp 12 pp Wereldoriënterende vakken en levensbeschouwing Meereke Bosua, Guy Sommerdijk Dirk-Jan Boerwinkel


109 24 pp 12 pp Beeldende vakken (muziek, drama, tekenen, handvaardigheid, textiel) Gerard Braakhuis Jurgen Memelink Maarten Reichwein


139 20 pp 10 pp Rekenen/wiskunde en ICT Ortwin Hutten /Karel Boonstra Gerard Dummer Vincent Jonker
115 22 pp 12 pp Taal (Nederlands en Engels) en schrijven Albert van Zanten Hans Broere Tim van Wessel


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20150106, voorbereiding 13 januari 2015
 • 20141222, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE