Vakdidactiek in een duale, competentiegerichte lerarenopleiding

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 28 jul 2010 09:25 van Winte109 (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek (2007-2009) in het kader van ELWIeR
  • Vakgroep wiskunde, Archimedes, Hogeschool Utrecht (Diederik Lindenaar)
  • Publicatie: zie Verwijzingen

In een competentiegerichte, duale lerarenopleiding voor de tweedegraads opleiding wiskunde wordt SBL-competentie 3 (vakinhoudelijk en didactisch competent) aangetoond in het portfolio.

Bij de verschillende assessments gedurende de opleiding wordt deze competentie beoordeeld. Het daaraan voorafgaande leerproces is inmiddels niet meer het exclusieve terrein van de lerarenopleiding: de verschillende opleidingsscholen hebben meer dan vroeger invloed op wat en hoe er door studenten geleerd wordt; ook bepalen studenten meer dan vroeger zelf aan welke leervragen zij werken.

Er is inmiddels een landelijke Kennisbasis vastgelegd: het theoretische kader waarbinnen de lerarenopleiding opereert. Hierin zijn ook de didactische en vakinhoudelijke theorie vastgelegd.

Onderzoeksvraag

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in hoe deze vakinhoudelijke en didactische ontwikkeling optimaal kan verlopen binnen een competentiegerichte, duale lerarenopleiding.

  1. Welke onderdelen uit het vak(didactisch deel van) de kennisbasis zien wij bij competentie 3 in de huidige portfolio’s van afstuderende tweedegraads studenten wiskunde terug?
  2. Wat is bepalend voor de keuze van onderwerpen m.b.t. kennis en vaardigheden op competentiegebied 3 door afstuderende wiskundeleraren?
  3. Tot welke conclusies leidt dit voor het optimaliseren van het leerproces bij de vakinhoudelijke en didactische competentie, zoals dit is vastgelegd in de kennisbasis?

Uitkomsten

Versies van dit document

  • 20090429, publicatie in elwier conferentieboek
  • 20080116
Persoonlijke instellingen
GOOGLE