Tool Use in an Innovative Learning Arrangement for Mathematics

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 19 sep 2012 20:08 van Vincent (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Tool_Use_in_an_Innovative_Learning_Arrangement_for_mathematics (english)

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Hoewel technologie meer en meer in het wiskundeonderwijs is geïntegreerd, is weinig bekend over de relatie tussen gebruik van technologisch gereedschap ('tools') en cognitieve ontwikkeling, als ook over de manier waarop de docent het tool gebruik orkestreert. Het theoretisch kader bestaat uit domeinspecifieke theorieën, handelingstheorie en de instrumentele benadering. In een ontwikkelingsonderzoek wordt een innovatieve leergang ontwikkeld over het functiebegrip ontwikkeld en in 2 havo/vwo uitgetest, waarin applets een grote rol spelen. Het samenspel tussen leren, onderwijzen en het gebruik van technologische tools wordt onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe kunnen applets worden geïntegreerd in een leergang zo dat het gebruik het leren bevordert?
 2. Hoe kunnen docenten het gebruik van tools orkestreren in de klas?

De eerste vraag betreft het individuele leren. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het functiebegrip aan de hand van applets waarin leerlingen pijlenkettingen maken. Het functiebegrip is essentieel in algebra en analyse, maar de overgang van de functie als lokaal rekenproces naar globaal wiskundig object dat een gerichte afhankelijkheidsrelatie voorstelt en onderworpen kan worden aan operaties van hogere orde is lastig voor veel leerlingen. De voor dit onderwerp te ontwikkelen leergang is paradigmatisch voor algemenere kennis over de invloed van het gebruik van technologisch gereedschap op de begripsontwikkeling. De tweede onderzoeksvraag betreft de onderwijspraktijk en de rol van de docent, die een doorslaggevende factor is voor de integratie van ICT.

De resultaten van het onderzoek zijn een theoretisch en empirisch onderbouwde lokale leergang voor het ontwikkelen van het functiebegrip met technologische tools, een theorie over de manier waarop de docent het gebruik van wiskundige tools in de klas kan orkesteren en een algemenere theorie over het gebruik van ICT-gereedschap in het onderwijs.

Personen

 • Peter Boon, onderzoeker en software ontwikkelaar
 • Dr. Michiel Doorman, onderzoeker
 • Dr. Paul Drijvers, onderzoeker en projectleider
 • Ir. Sjef van Gisbergen, docent-onderzoeker LiO
 • Prof dr. Koeno Gravemeijer, supervisie

Lesmateriaal

In het project is een lessenserie ontwikkeld over het functiebegrip voor klas 2 van havo/vwo. De lessenserie beslaat ongeveer 8 lessen, waarvan de helft in het computerlokaal. De leerlingen werken bij wijze van huiswerk ook thuis met de computer. Het lesmateriaal omvat een papieren werkboek en een digitaal werkboek. Deze laatste bestaat uit het applet AlgebraPijlen (ook beschikbaar op wisweb)ingebed in de Digitale WiskundeOmgeving DWO. Daarnaast is een docentenhandleiding beschikbaar. De lessenserie is uitgeprobeerd in een pilot (najaar 2006) en in een eerste experiment (voorjaar 2007).


Literatuur

 • Boon, P. (2006). Designing didactical tools and microworlds for mathematics education. In Hoyles, C., Lagrange, J.-b., Son, L.H. & Sinclair, N. (Eds.), Proceedings of the seventeenth ICMI study conference ’Technology revisited’.
 • Doorman, M., Drijvers, P., Boon, P. & Van Gisbergen, S. (2007). Het ligt aan de belminuten hoeveel eruit komt. Nieuwe Wiskrant, Tijdschrift voor Nederlands wiskundeonderwijs, 26(3), 42-46.
 • Drijvers, P., Doorman, M., Boon, P., Van Gisbergen, S., Gravemeijer, K. (2007). Algebra met applets. In De Bock, D., Deprez, J., Janssens, D., & Van Dooren, W., Wiskundeonderwijs in Vlaanderen en Europa: een stand van zaken en perspectieven voor de toekomst, 211-220. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
 • Drijvers, P., Doorman, M., Boon, P., Van Gisbergen, S., Gravemeijer, K. (in press). Tool use in a technology-rich learning arrangement for the concept of function. Paper accepted for publication in the proceedings of the CERME5 conference, February 2007, Cyprus.
 • Orkestratie
 • Tool
 • Van Gisbergen, S., Boon, P., Doorman, M., & Drijvers, P. (2007). Applets en context als krachtige combinatie. Nieuwe Wiskrant, Tijdschrift voor Nederlands wiskundeonderwijs, 27(2), 21-26.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE