Scaffolding

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Scaffolding (english)

Inhoud

Algemeen

  • Het woord scaffolding is afgeleid van scaffold: een steiger of stellage.
  • Scaffolding is een manier van ‘voordoen’, die de lerende werkelijk ondersteunt
  • Verwant begrip: guided reinvention

Achtergrond

Over zo’n steiger, zoals die in de bouw gebruikt wordt, schrijft de psycholoog Greenfield (1984): ‘it provides support; it functions as a tool; it extends the range of the worker; it allows the worker to accomplish a task not otherwise possible and it is used selectively to aid the worker where needed.’

Scaffolding zou men dus coaching op maat kunnen noemen. De leraar die de steiger gebruikt zoals Greenfield dat hiervoor benoemt, is de ideale coach voor de lerende in de zone van de naaste ontwikkeling. Samen met de leerlingen zet hij de te verrichten taak (het op te lossen probleem, de te onderzoeken situatie) eerst in de steigers. Wat te doen staat is nu enigermate voorgestructureerd.

Bij Nelissen (2007) lezen we:

Wij typeren de scaffolding didactiek als: begeleid, interactief leren. Scaffolding blijkt vooral nuttig te zijn om gewenste voorkennis op te halen en strategiegebruik te stimuleren. Wel is het zo dat scaffolding de nodige ervaring en inhoudelijke kennis van de leerkracht vereist. Bij scaffolding past de mogelijkheid tot ‘revoicing’: het parafraseren, het ‘met-andere-woorden’ zeggen wat een kind waarschijnlijk bedoelt maar niet geheel adequaat voor anderen heeft verwoord (O’Connor e.a., 1993; Pape e.a., 2003).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE