Rekenen in Beeld

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 14 apr 2015 11:00 van Root (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Onderzoeksproject van APS en Erasmus Universiteit.
 • Onderwijsbewijs: ODB10068 (1/1/2011 t/m 31/12/2012)

Personen

 • Kees Hoogland, APS
 • Prof. dr. J. de Koning, SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam

Achtergrond

 • van de website, 6-9-2011

Eén van de hoofddoelen van rekenonderwijs is leerlingen te leren hoe ze rekenen kunnen gebruiken in de wereld om hen heen. We noemen dat ook wel functioneel rekenen of functioneel gebruik van rekenen. Internationaal wordt het meestal Numeracy genoemd of Mathematical Literacy.

Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context. Dat blijkt uit het onderzoek Rekenen in beeld dat onder 32.000 leerlingen is uitgevoerd.

Bij functioneel rekenen leren leerlingen hun rekenvaardigheid gebruiken in concrete situaties. Tot nu toe worden die concrete situaties vooral omschreven met taal. Zo’n talige context kan echter een belemmering zijn omdat deze niet alleen een beroep doet op rekenvaardigheid maar ook op taalvaardigheid. Of leerlingen zien de talige contexten meer als een (storende) verpakking van een rekensom, dan als een echt probleem dat opgelost moet worden. Door in plaats van de talige context te kiezen voor een beeldende context, kunnen leerlingen beter laten zien wat hun vaardigheid op het gebied van functioneel rekenen is, is de gedachte.

Uit een experiment van APS onder 32.000 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijkt dat de beeldende variant gemiddeld beter wordt gemaakt dan de talige variant. Het gemiddelde effect is klein, ongeveer twee procentpunten, maar de verschillen tussen de individuele opgaven zijn groot. In sommige gevallen gaf de talige variant van de opgave een beter resultaat. Er zijn ook verschillen tussen de diverse domeinen; bij opgaven uit het domein ‘meten en meetkunde’ geeft de beeldende variant naar verhouding de hoogste score. Verder blijkt dat de talige opgave minder goed wordt gemaakt als er meer woorden zijn gebruikt. Hetzelfde geldt voor de opgaven met beeld: als er veel beelden nodig zijn, wordt de opgave minder goed gemaakt. Opvallend is dat leerling- en schoolkenmerken nauwelijks van invloed zijn. Kinderen die het Nederlands minder goed beheersen of minder aanleg hebben voor rekenen, profiteren niet meer van beeldende opgaven. Wel is er een samenhang met geslacht: jongens hebben iets meer baat bij beeldende opgaven dan meisjes.

Volgens de onderzoekers lijkt het dus verstandig om vaker beeldende opgaven in het rekenonderwijs te gebruiken, maar niet voor elk type vraag. Beeldende vragen zijn vooral nuttig als voor de verhalende vorm veel woorden nodig zijn.

Inmiddels is er digitaal lesmateriaal ontwikkeld op basis van deze bevindingen. Dat is te vinden op www.ffrekenen.nl en www.fflerenrekenen.nl.

 • Trefwoorden: Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek, onderwijsaanbod, online onderwijs/digitalisering, toetsen en beoordelen


Wat is de invloed van de aanbiedingsvorm van een reken-vraag?

Neem onderstaande twee aanbiedingen. Zit er verschil in 'moeilijkheidsgraad'?

kaal.jpg plaatje.jpg


Verwijzingen

 • http://www.rekeneninbeeld.nl
 • APS
 • ffRekenen
 • Kees Hoogland, APS, Arthur Bakker, Utrecht University, Jaap de Koning, Erasmus University Rotterdam, Koeno Gravemeijer, Eindhoven University (2012). Comparing students’ results on word problems with their results on image-rich numeracy problems. Paperpresentatie, 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, Korea 2012.
 • Kees Hoogland, APS, Arthur Bakker, Utrecht University, Jaap de Koning, Erasmus University Rotterdam, Koeno Gravemeijer, Eindhoven University. Descriptive versus depictive representations of problem situations: Assessing students’ abilities to solve quantitative problems from everyday life . In voorbereiding.
 • Kees Hoogland, APS (2012). Heb ik nog genoeg benzine? Test Groot Nationaal Rekenonderzoek over functioneel rekenen, rekenen in de praktijk.
 • Kees Hoogland, APS (2012). Rekenen in Beeld. Het Effect van beeld in rekenopgaven. Werkgroep, Panama-conferentie 2012: Opbrengstgericht onderwijs - rekenen! - wiskunde?
 • Kees Hoogland, APS (2013), Rekenen in Beeld in GNRO. Symposium Groot Nationaal RekenOnderzoek, Panama-conferentie 2013: Rekenen-wiskunde op niveau.Kees Hoogland, APS (2011). Testing Numeracy by Using Image Rich Test Items. , EAPRIL 2011, Nijmegen.
 • Kees Hoogland, APS (2011). Images of Numeracy. Keynote, ALM-18, Dublin, Ierland 2011.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE