Reken VOort - vmbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Project van NVvW (via VVVO) in opdracht van OCW, met ondersteuning van FIsme en andere instellingen.

  • looptijd: 1 november 2008 - 1 juli 2010 (20 maanden), met een update in 2014

Lesmaterialen

Achtergrond

In twee sectoren van het vmbo (Zorg en Welzijn en Economie) is er geen verplichting om het vak wiskunde te volgen in de leerjaren 3 en 4.

De kern van het project was de ontwikkeling van een zinvol rekenprogramma voor de leerjaren 3 en 4 vmbo van de genoemde sectoren. Binding met de beroepsgerichte sectorvakken is gewenst (wel aangeduid met functioneel rekenen).

Mede in het kader van de discussie over doorlopende leerlijnen vmbo-mbo is het belangrijk dat het rekenonderwijs niet stil ligt in de leerjaren 3 en 4 van de twee genoemde sectoren in het vmbo. Dit veroorzaakt voor de betreffende leerlingen een directe achterstand bij een start in het mbo. De gewenste keuze voor sector-gekleurde invulling zal de motivatie van leerlingen voor een, door velen van hen, erkend moeilijk vak (rekenen/wiskunde) verhogen.

Pilotscholen

  • Voorjaar 2009: Calvijn met Junior, Amsterdam, CC De Populier, Den Haag, Da Vinci College, Roosendaal, Trias VMBO, Zaanstreek, Tabor, locatie d'Ampte, Hoorn, Tabor, locatie Oscar Romero, Hoorn
  • Ondersteuning vanuit o.a. Platforms vmbo en vanuit het mbo (ROC A12 e.a.).

Ontwikkelteam

Petra Font Freide, Reyndert Guiljam, Dédé de Haan, Vincent Jonker, Gert de Kleuver, Wim Kuipers en Monica Wijers


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20140828, update
  • 20081214, wikiteam, oproep in de wiskunde ebrief
Persoonlijke instellingen
GOOGLE