Reken VOort - havo c&m

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Project van NVvW (via VVVO) in opdracht van OCW, met ondersteuning van FIsme.

  • looptijd: 1 november 2008 - 1 juli 2010 (20 maanden)

Lesmaterialen

Achtergrond

Probleemstelling

Veel havo-leerlingen in het profiel C&M opteren voor een studie aan de Pabo. Vanaf 2007 is wiskunde voor dit profiel echter niet meer een verplichting. Het ontbreken van reken-wiskundeonderwijs in de twee laatste jaren van de havo zal voor deze leerlingen een natuurlijke drempel opwerpen voor studiesucces aan de Pabo, maar ook voor andere studierichtingen, zoals HBO-V, waarvoor de nodige rekenvaardigheid vereist is.

Oplossingsrichting

In het project wordt een rekenprogramma ontwikkeld, tenminste toegesneden op de Pabo, en bijbehorende SE-toetsing om de hierboven genoemde drempel te verlagen. De materialen van dit programma sluiten aan bij de referentieniveaus voor rekenen van de commissie Meijerink. Dit pakket zou mogelijk binnen het vrije deel van het profiel C&M kunnen worden gekozen door leerlingen die geen wiskunde meer volgen. Afhankelijk van beschikbare docenttijd kan het materiaal onder begeleiding van een docent of anders voornamelijk in zelfstudie worden doorgewerkt.

Pilotscholen

Christelijk Lyceum Delft te Delft, Comenius College te Hilversum, Ichthuscollege te Veenendaal, Liemers College te Zevenaar, Pleincollege Bisschop Bekkers te Eindhoven, RGO Middelharnis te Middelharnis.

Projectteam

Lonneke Boels, Michiel Doorman, Swier Garst, Ruud Houweling, Luuk Koens, Henk van der Kooij, Wim Kremers en Theo-Jan van de Pol


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20140828, update
  • 20091106, voorbereiding op de NVvW-studiedag
  • 20081214, bericht in de WiskundE-brief
Persoonlijke instellingen
GOOGLE