Proeve van een nationaal programma

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Theorievorming reken/wiskundeonderwijs voor vier- tot twaalfjarigen

De Proeve vormt een uitwerking van de eindtermen voor het reken-wiskundeonderwijs die in 1989 door de SLO zijn samengesteld en die in 1990 door de Commissie Herziening Eindtermen officieel zijn vastgesteld. De doelstellingen voor het rekenen-wiskunde op de basisschool worden uiteengelegd in algemene doelen en concrete doelen. Beide worden met tal van voorbeelden toegelicht. De concrete leerdoelen betreffen de gebieden van de basisvaardigheden cijferen, verhoudingen en procenten, breuken en kommagetallen, meten en meetkunde.

In de serie Proeve-publicaties zijn de officiele kerndoelen voor 'rekenen-wiskunde in het basisonderwijs' nader uitgewerkt tot een voorstel voor een nationaal onderwijsprogramma. Daarbij is gebruik gemaakt van wat de bestaande series leerboeken thans bieden. Maar ook internationale onderzoeksgegvens zijn in de voorgestelde leergangen betrokken. Tevens zijn de Proeve-studies gebaseerd op onderzoek dat door het Freudenthal Instituut is geinitieerd, onder meer via afstudeeronderzoek van doctoraalstudenten en dissertaties.

De publikaties zijn bestemd voor opleiding, nascholing en begeleiding.


Verwijzingen

Tevens is er een publicatie geschreven die zich expliciet richt op het programma van de pabo.


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE