Post HBO opleiding rekencoördinator

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Gecertificeerde eenjarige (post hbo) opleiding rekencoördinator voor het primair onderwijs
 • Doelstelling: de deelnemer kan na het volgen van de opleiding een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde.
 • De post-hbo-opleiding kan door iedere pabo aangeboden worden.
 • De opleiding staat onder auspicien van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs.

Achtergrond

De opleiding heeft als doel leraren te scholen voor de taak van coördinator rekenen (synoniem voor rekencoördinator of rekenspecialist) waarbij de taak kan worden uitgevoerd binnen één school of bovenschools. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties op twee terreinen:

 • Eigen gecijferdheid en micro-vakdidactiek met zicht op leerlijnen en inhoudelijke kwaliteitszorg.
 • Vertrekkend vanuit de eigen ervaring als leerkracht wordt gewerkt aan de vaardigheden als coach van collega's en het opzetten van beleid in school.


De opleiding is opgebouwd rond vier onderwerpen:

 • eigen gecijferdheid
 • vakdidactiek
 • coaching
 • beleid

Uiteraard kent ieder onderdeel vele facetten. De eigen gecijferdheid is geen hoofdonderwerp van de opleiding maar komt aan de orde als object van het werk van de coördinator rekenen. Bij vakdidactiek wordt onderscheid gemaakt tussen rekenvaardigheid, vakmatige beheersing en diagnostische vaardigheden; bij coaching tussen communicatie en collegiale consultatie; bij vormgeven en uitvoeren van beleid onderscheiden we vernieuwend denken, stimuleren tot vernieuwing, analyseren van een onderwijssituatie en het voorbereiden van beleid.

De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van drie uur verspreid over het hele schooljaar. De studiebelasting is 160 uur.

Aanmelding vindt plaats door de schoolleiding om te benadrukken dat het hier gaat om een opleiding die gevolgen heeft voor de school. De deelnemer krijgt vervolgens een intakeformulier toegestuurd.

Update 2016-2017

 • Doel: Actualiseren van het curriculum van de post-hbo-opleiding rekencoördinator
 • Initiatiefnemers: Carla Compagnie, Ronald Keijzer, Fokke Munk, Vincent Jonker
 • Voorbereidende brainstorm: 12 juni 2015 (docenten rekenen/wiskunde van de pabo met ervaring met het geven van deze opleiding, e.a.)
 • Budget: 30 kE (van de participerende pabo's)
 • Looptijd: juni 2016 tot oktober 2017

Nieuwe thema’s:

 • Passende Perspectieven voor rekenen
 • Digitale didactiek
 • Onderzoekend leren in de reken-wiskundeles
 • Taal in de reken-wiskundeles / interactie in de reken-wiskundeles / talk moves
 • Aandacht voor social math norms in de rekenles (zelfvertrouwen, feedback, interactie)
 • Vakoverstijging, met name in de richting van wetenschap en techniek
 • 21 st eeuw leren (flipping the classroom)
 • Rekencoördinator en studenten in de stageschool

Historie

Van de noodzaak voor een rekenspecialist in de school was voor het eerst serieus sprake eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Het Wiskobas-Project liep ten einde en een zogenaamde ‘Wiskobaas’ zou kunnen zorgen voor implementatie van de ideeën in de scholen (De Moor, 1978). De Wiskobaas is er nooit gekomen en het idee van de rekenspecialist of rekencoördinator verdween tot begin jaren 90 van tafel. Verschillende plannen, die voor een deel voortkwamen uit de NVORWO, hebben geleid tot het idee om een rekencoördinator gericht te voeden met vakinhoudelijke thema’s uit projecten als TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen) (Treffers, Van den Heuvel-Panhuizen, & Buijs, 1999; Van den Heuvel-Panhuizen, Buijs, & Treffers, 2001; Van den Heuvel-Panhuizen & Buijs, 2004; Van Galen, et al., 2005; Gravemeijer, et al., 2007) en MORE (Methoden in het reken-wiskundeonderwijs) (Gravemeijer, et al., 1993). Zo ontstonden bijvoorbeeld de modules van de Nationale Cursus RekenCoördinator, kortweg ‘de NCRC-modules’ (Van den Heuvel-Panhuizen & De Goeij, 2003).

De NCRC-modules waren gericht op de ontwikkeling van het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs (Goffree, 1995). Deze modules werden door onderzoekers en ontwikkelaars ook gezien als implementatietraject van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (Treffers, De Moor, & Feijs, 1989). De initiatiefnemers van de ‘Proeve…’ realiseerden zich steeds meer dat het realistische reken-wiskundeonderwijs dat hen voor ogen stond een investering vroeg in de vakdidactische vaardigheden van leraren. Een aanspreekpunt op de werkvloer, een deskundige collega, zou hierbij van pas kunnen komen.


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20160627, update heeft groen licht
 • 20131223, update
 • 20090321, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE