Platform rekenbewust vakonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 33: Regel 33:
Hieronder enkele videofragmenten van de studiemiddag.  
Hieronder enkele videofragmenten van de studiemiddag.  
-
{|
+
{|style="width:90%;align:center;"|
|-
|-
|style="vertical-align:top;"|
|style="vertical-align:top;"|
Regel 39: Regel 39:
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
 +
 +
“We hebben het geluk dat de schoolleiding zich van het begin af aan heeft bemoeit met het rekengebeuren en ook het belang ervan heeft ingezien en het nog steeds inziet.”
“We hebben het geluk dat de schoolleiding zich van het begin af aan heeft bemoeit met het rekengebeuren en ook het belang ervan heeft ingezien en het nog steeds inziet.”
  |}
  |}
Regel 45: Regel 47:
|-
|-
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
 +
 +
“Ik zou zo graag willen dat mijn collega’s  ook van hun eigen methode afstappen en die van andere docenten ook kunnen uittekenen”
“Ik zou zo graag willen dat mijn collega’s  ook van hun eigen methode afstappen en die van andere docenten ook kunnen uittekenen”
   
   
Regel 58: Regel 62:
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
|style="vertical-align:top;align:center;font-size:12pt;font-face:bold"|
 +
 +
“Toen was men het wel eens: als dit de problemen zijn die aan het licht komen dan moeten we toch veranderen.”
“Toen was men het wel eens: als dit de problemen zijn die aan het licht komen dan moeten we toch veranderen.”

Versie op 1 sep 2015 12:22

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Platform met als doel het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo te versterken (o.a. door professionalisering van de betrokken docenten)
 • Periode 3: 01-07-2015 tot 01-09-2018 -> meer ondersteuning voor rekencoordinatoren
 • Periode 2: 01-07-2013 tot 01-07-2015
 • Periode 1: 01-07-2011 tot 01-07-2013, als subproject van 'Vensterproject taal- en rekenbewust vakonderwijs' (afgerond met een conferentie in juni 2013).
 • http://sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs

Achtergrond

Na invoering van de referentieniveaus rekenen in het onderwijs is de logische vervolgvraag:

 • 'Wie is binnen het vo (vmbo en havo/vwo) verantwoordelijk voor het op niveau houden of brengen van rekenvaardigheden?'

Een deel van de verantwoordelijkheid kan liggen bij wiskundedocenten en rekendocenten. Binnen het platform rekenbewust vakonderwijs wordt afgestemd met en tussen vakdocenten van andere vakken (anders dan wiskunde en rekenen) in hoeverre ook zij een bijdrage kunnen leveren.

Het platform voorziet in informatie, materiaalontwikkeling en een component onderzoek in verband met de consequenties voor professionalisering en de lerarenopleiding rondom deze vraag.

Bijeenkomst november 2014

Op 13 november 2014 kwamen 30 docenten bij elkaar uit twaalf verschillende scholen vo, het merendeel geen wiskunde-docent, maar wel met affiniteit met rekenen. De middag werd georganiseerd in de Eenhoorn in Amersfoort. Programma:

 • Inleiding door Victor Schmidt, SLO
 • Roemer Cooiman - Christelijk Lyceum Zeist
 • Marco Veenstra - CSG Wessel Gansfoort, Winsum
 • Willem Dijkstra - Citadel College, Lent

De centrale vraag van deze studiemiddag was: hoe richt je het 'rekenonderwijs' in in je eigen school voortgezet onderwijs, en welke docenten zijn daar precies bij betrokken? Denk bij deze vraag ook aan het 'spinnenweb' met 7 succesvoorwaarden w.b. rekenen/rekenbeleid

spinnenweb.jpg"

Bron: Rekenlessen uit de praktijk (Steunpunt Taal en Rekenen VO, 2015)


Hieronder enkele videofragmenten van de studiemiddag.


“We hebben het geluk dat de schoolleiding zich van het begin af aan heeft bemoeit met het rekengebeuren en ook het belang ervan heeft ingezien en het nog steeds inziet.”


“Ik zou zo graag willen dat mijn collega’s ook van hun eigen methode afstappen en die van andere docenten ook kunnen uittekenen”


“Toen was men het wel eens: als dit de problemen zijn die aan het licht komen dan moeten we toch veranderen.”Historie

In het 'vensterproject' (2011-2013) zijn twee subprojecten neergezet:

 • taalbewust vakonderwijs (coordinator teun meestringa, slo), o.a. een voortzetting van de werkzaamheden van taalgericht vakonderwijs
 • rekenbewust vakonderwijs (coordinator vincent jonker, fi)

Beide projecten zijn gefocust op de rol van resp. taal en rekenen in andere vakken in het vo (zowel vmbo als havo/vwo)

Onderzoek

In het kader van NRO is in 2014 een (mislukte) poging uitgevoerd om financiering voor onderzoek aan te vragen. Dit was de onderzoeksvraag: "Op welke wijze kunnen docenten van andere vakken een bijdrage leveren aan het verhogen van de generieke functionele rekenvaardigheden van de leerlingen?"


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20150901, update n.a.v. vergadering kernteam
 • 20150103, bijeenkomst rbvo toegevoegd
 • 20131006, toevoeging compartiment onderzoek in het kader van NRO
 • 20130609, update
 • 20120102, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE