Ontwikkelingsonderzoek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Bij ontwikkelingsonderzoek worden prototypische leergangen en domeinspecifieke onderwijstheorieen tegelijkertijd en in samenhang met elkaar ontwikkeld, en wel zo dat ze tegelijkertijd theoretisch en empirisch onderbouwd worden. Dit gaat in een cyclisch, interactief proces waarbij de fasen ontwerpen, beproeven, analyseren en aanpassen niet strikt gescheiden hoeven zijn. Ontwikkelingsonderzoek verschilt dus aanzienlijk van de aanpak waarbij een kant-en-klaar ontwerp in een experimentele en controleconditie wordt vergeleken en in een volgende ronde wordt aangepast.

De producten van ontwikkelingsonderzoek zijn prototypische leergangen, de daarbij passende onderwijstheorieen en de legitimering daarvan. De prototypen kunnen fungeren als inspirerende voorbeelden voor anderen, bijvoorbeeld schrijvers van schoolboeken, maar ook andere onderzoekers en softwareontwikkelaars. De explicitering van de theorievorming bij de prototypen stelt geinteresseerden in staat de achterliggende ideeen en overwegingen te begrijpen en in andere situaties toe te passen.


Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE