Leraar24 en ELWIeR

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Samenwerking in verband met het maken van kennisdossiers voor Leraar24
  • Actualiseren van bestaande dossiers en aanmaken van nieuwe dossiers op het gebied van rekenen-wiskunde

Achtergrond

  • In 2013 zijn NRO en Freudenthal Instituut (penvoerder ELWIeR) overeengekomen dat FI optreedt als moderator bij het ontsluiten van kennis uit onderzoek naar reken- en wiskundeonderwijs voor leraren op de website leraar24.nl.

Het proces van het aanmaken/bijstellen van dossiers is er op gericht dat onderzoekers en leraren werken aan het verbeteren van de verbinding tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk om zo het onderwijs te verbeteren en vernieuwen.

Hoofddossiers

In Leraar24 zijn onder het thema rekenen/wiskunde twee zogenaamde 'hoofddossiers' aangemaakt:

In Leraar24 gaat het vooralsnog (2015) over rekendossiers, met een enkel dossier over wiskunde.

Toevoegingen 2015

In 2015 is de 'gewoonte' ontstaan dat NRO onderzoek zonder verdere redactieslag vanuit ELWIeR wordt geplaatst in de vorm van dossiers. Ook zijn uit andere bronnen dossiers bijgeplaatst. Dit zijn enkele voorbeelden:

Er is geen tijd gestoken in het 'verbinden' van deze losse dossiers met reeds bestaande dossiers. Van de meeste dossiers is bekend dat er ook een video zal worden gepubliceerd door Leraar24.

Ook is een video bijgeplaatst:

Dilemma 2015

  1. Hoe worden de Leraar24-ontwikkelingen w.b. 'Kennis' en 'Kunde' samengebracht. Dit is momenteel een hinderlijk en verwarrend onderscheid.
  2. Hoe worden goede verbindingen gelegd tussen 'losse onderzoeken' en meer samenhangende dossiers (die bijv. samenhangen met een kennisbasis bij de lerarenopleiding, leerlijnen, of andere curriculum- of leer-ordeningsprincipes?
  3. Wie zijn betrokken bij het leggen van verbindingen? Er zijn mogelijkheden binnen bijv. ELWIeR (zie bijv. ELWIeR Onderzoeksgroep), maar het vraagt het een en ander als het gaat om het actueel houden van dergelijke kennisoverzichten
  4. Wat is de verbinding met andere 'kennisbanken' (moet deze er zijn, en zo ja, op welke manier vormgegeven). Zie bijv. wiskundeonderwijs.nl.
  5. Moeten video's die in dossiers worden aangehaald altijd Leraar24-video's zijn?

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE