Krachtig meesterschap

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Beleidsrapport OCW 2008

Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren met daarin maatregelen die tot en met 2011 worden genomen om de kwaliteit van de opleidingen van leraren te versterken en de instroom in de opleidingen te vergroten. Met de introductie van de nieuwe educatieve minor komt er een nieuwe leerroute om meer academici voor de klas te krijgen. Afgestudeerde bachelors krijgen, als zij tijdens hun studie een zogenaamde educatieve minor halen, de bevoegdheid in het vmbo-tl en de eerste drie jaren van havo en vwo les te geven. Deze nieuwe leerroute wordt 2008-2009 door universiteiten en scholen voor voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Vmbo

Bij de behandeling van het voorstel voor de Wet op de beroepen in het onderwijs in 2004 vroeg de Tweede Kamer om een eigen set van bekwaamheidseisen voor het (v)mbo. Daarop oordeelde het LPBO dat het niet wenselijk is een afzonderlijk competentieprofiel voor de leraar (v)mbo te onderscheiden en dat nieuwe bekwaamheidseisen voor die leraar niet hoeven te worden vastgesteld. Toch kwam het thema van de breedte van de kwalificatie bij het opstellen van deze kwaliteitsagenda regelmatig aan de orde. Scholen voor (v)mbo en studenten die in het (v)mbo stage lopen, willen een meer gerichte voorbereiding.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE