Kennisbasis science voor de onderbouw

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Omdat de kerndoelen onderbouw vo te weinig detail hebben voor bepaalde (vak)vaardigheden is er behoefte aan een fijnmaziger beschrijvingskader (o.a. geïnspireerd door PISA discussies)

  • natuurkunde
  • scheikunde
  • biologie
  • fysische geografie

Vanaf eind 2013 ondersteuning vanuit de Professionele leergemeenschap kennisbasis science voor de onderbouw

Achtergrond

De SLO ontwikkelt in 2013 op verzoek van OCW en in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (UU) een kennisbasis voor de natuurwetenschappelijke vakken voor de onderbouw havo, vwo en vmbo. Hierin wordt, naast vakinhouden, aandacht besteed aan karakteristieke denk- en werkwijzen die gemeenschappelijk zijn in het bèta/techniek-domein. Het zijn vaardigheden die met een interdisciplinaire aanpak in een leerlijn passen van onder- naar bovenbouw, zoals onderzoeken en ontwerpen, redeneren, modelgebruik en -ontwikkeling. De denkwijzen betreffen onder meer patronen, oorzaak en gevolg, structuur en functie, systemen, kringlopen, duurzaamheid en veiligheid. Bij de validering in het veld van de ideeën over de kennisbasis is naar voren gekomen dat het bepalen van niveaus voor de diverse schoolsoorten nog een lastig punt is en dat scholen behoefte hebben aan voorbeelden en voorbeeldmatige uitwerkingen.

In opdracht van het ministerie van OCW is SLO bezig een kennisbasis te ontwikkelen voor de natuurwetenschappelijke vakken en technologie in de onderbouw: natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie.

De kennisbasis is bedoeld als een richtinggevend kader, naast de wettelijk vastgestelde kerndoelen, voor wat leerlingen moeten kennen aan vakinhouden en moeten beheersen aan (vakspecifieke) vaardigheden, werkwijzen en denkwijzen. Met daarin aangegeven wat als basisstof verondersteld wordt en waar keuzemogelijkheden liggen. En met voldoende ruimte voor curriculaire uitwerkingen op schoolniveau. Woensdag 30 oktober jl. heeft een tweede inhoudelijke validering plaatsgevonden met docenten en andere vakexperts. De feedback van de vorige validering bleek goed verwerkt te zijn. Op een aantal punten zal SLO in de komende periode de kennisbasis nog verbeteren.

Bij de ontwikkeling van de kennisbasis heeft SLO zich inhoudelijk laten voeden door het K-12 Science Education Framework (ontwikkeld door de National Research Council in de VS) en het PISA Framework for Scientific Literacy (richtinggevend voor de meting in 2015). In maart en november 2013 zijn conceptversies van de kennisbasis inhoudelijk gevalideerd met circa 70 leraren en vakexperts. Op basis van het ingewonnen commentaar is de kennisbasis aangepast.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE