Intensiveringsgesprekken rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Professionalisering en advisering bij het invoeringstraject rekenen in het mbo
  • Project 2016-2017, uitvoering Steunpunt taal en rekenen mbo, in opdracht van OCW

Achtergrond

Doel van de gesprekken is om de ondersteuningsbehoefte van de scholen (roc, aoc, vakschool) te inventariseren in het kader van de uitvoering van de agenda rekenonderwijs vo/mbo (juli 2016). Daarnaast is het doel om mee te denken over het op peil houden van de motivatie, de beschikbaarheid en professionalisering van docenten en kennisdeling binnen en tussen de scholen. Verder willen we goede voorbeelden verzamelen om deze te kunnen verspreiden.

Eea mondt uit in een verslag in april/mei 2017 vanuit het steunpunt taal en rekenen mbo.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE