Geleid heruitvinden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Guided reinvention)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Guided_Reinvention (english) * intern

Inhoud

Algemeen

Het doel van 'guided reinvention' (geleid heruitvinden) is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kennis die de leerlingen al hebben en steeds hun eigen argumenten, inzichten en grafieken te gebruiken om een stap dichter bij de einddoelen te komen.

Het principe van geleid heruitvinden is voor het eerst geformuleerd door Freudenthal, de grondlegger van de realistische visie op reken-wiskundeonderwijs. Uitgangspunt is dat de wiskunde beetje voor beetje in een tijdsbestek van duizenden jaren is uitgevonden en dat leerlingen op de basisschool dit proces als het ware zelf opnieuw doormaken. Volgens dit principe wordt het onderwijs zó vormgegeven dat leerlingen de gelegenheid krijgen de uitvindingen van onze voorouders als het ware nog eens over te doen. Onder leiding van de leraar wordt ervoor gezorgd dat reken-wiskundeactiviteiten betekenisvol worden aangeboden en dat de leerstof en de didactiek zo worden georganiseerd dat de leerlingen steeds in situaties worden geplaatst waarin zij gemotiveerd worden de relevante theorie zelf te construeren. Het principe van geleid heruitvinden sluit aan op de realistische visie van reken-wiskundeonderwijs.

Achtergrond

In het realistisch reken-wiskundeonderwijs ligt het vertrekpunt steeds in de aanname dat leerlingen zelf wiskundige noties kunnen ontwikkelen op basis van reële problemen. Die problemen worden gepresenteerd in voor de leerlingen herkenbare contexten en komen vaak uit het dagelijks leven. De nadruk ligt op het praktische gebruik van wiskunde, op reflectie op relevante problemen en op onderlinge interactie tussen de leerlingen (die deze reflectie bevordert). Als het onderwijs op deze wijze wordt ingericht kunnen leerlingen middels 'herontdekking' van fenomenen en verklaringen hun eigen ontwikkeling doormaken. De rol van de leraar is in dat geval die van begeleider. In het ideale geval is er dan sprake van het proces van 'begeleide herontdekking' (guided reinvention, Freudenthal, 1991).

Video over geleid heruitvinden

Lessenserie (vierluik op Leraar24) is bedoeld om leraren te laten kennismaken met de methode van geleid heruitvinden. De manier van werken wordt in deze video geïllustreerd aan de hand van activiteiten rond het meten van oppervlakte, maar zij is ook in andere lessen toepasbaar. Een leraar vertelt over de manier waarop hij geleid heruitvinden toepast in de klas. De leerlingen vertellen wat ze ervan leren.

leraar24_heruitvinden.jpg leraar24_oppervlakte.jpg


Video's vallen binnen Leraar24 onder de categorie "Doelgericht oefenen rekenvaardigheden"de eerste video

Literatuur

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE