Grafische rekenmachine in het vmbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek uitgevoerd in 2004 door het Freudenthal Instituut.


Achtergrond

Met de introductie van de grafische rekenmachine is er in het Nederlands wiskundeonderwijs in het havo en vwo het nodige veranderd: de examenprogramma's zijn aangepast vanwege de landelijke invoering van de grafische rekenmachine en alle leerlingen in de bovenbouw hebben een grafische rekenmachine die ze ook bij andere vakken dan wiskunde (natuurkunde, economie, biologie) mogen gebruiken. In het vmbo wordt in de wiskundelessen relatief veel aandacht besteed aan het leren en onderhouden van wiskundige vaardigheden die door een computer of (grafische) rekenmachine kunnen worden uitgevoerd. Met name voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen maakt dit de kloof tussen de praktijkvakken en de (theoretische) avo vakken (zoals wiskunde) nog groter.

Gegeven de ervaringen van leerlingen met diverse elektronische hulpmiddelen binnen en buiten de school, de ervaringen in de bovenbouw havo en vwo en de situatie bij wiskunde in het vmbo, kan de vraag gesteld worden of een grafische rekenmachine in het vmbo kan helpen een aantal van deze problemen weg te nemen of minder problematisch te maken. Anderzijds daagt nieuwe technologie vaak leerlingen uit tot het oplossen van problemen. In het kortlopend onderwijsonderzoek "Grafische Rekenmachine in het vmbo" dat door het Freudenthal Instituut wordt uitgevoerd, worden de mogelijkheden van een grafische rekenmachine voor leerlingen in het vmbo in kaart gebracht en onderzocht.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE