Got It?!

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Met Got it leren leerlingen en studenten in basis- en voortgezet onderwijs, in het mbo en op de pabo adaptief rekenen en taal.
 • Uitgegeven door ThiemeMeulenhoff

Got it?! Taal en rekenen voor basisonderwijs

Got it Taal en Rekenen is sinds 2014 ook beschikbaar voor het basisonderwijs. Got it in het kort:

 • Sluit naadloos aan op de referentieniveaus van Meijerink (1F t/m 3F)
 • Beschikbaar via alle devices
 • In te zetten naast de methode, ideaal voor plusleerlingen in groep 7 en 8
 • Altijd uitdagend en afwisselend vanwege de oefenroute op maat
 • Eenvoudig, tijdbesparend en flexibel inzetbaar voor de leerkracht
 • Zeer geschikt voor opbrengstgericht werken

Leerlingen krijgen op basis van de resultaten van hun instaptoets een individueel oefenpakket dat bestaat uit een ruim aanbod van oefeningen, uitlegfilmpjes, theorie en toetsen op het door u bepaalde niveau... < lees verder >

Got it?! Taal en rekenen voor voortgezet onderwijs

Vanwege het adaptieve karakter is Got it ideaal inzetbaar in klassen met leerlingen op verschillende niveaus. Got it in het kort:

 • Perfecte aansluiting van primair onderwijs op voortgezet onderwijs.
 • Volledig online, werkt op alle devices.
 • Individuele aanpak, leerling gestuurd, actieve check.
 • Klassikaal inzoomen op de gemeenschappelijke aandachtspunten.
 • Ieder zijn eigen route naar het gewenste eindniveau.
 • Uniek docentendashboard voor maximaal overzicht en controle.
 • Ideale voorbereiding op de rekentoets!

Leerlingen krijgen op basis van de resultaten van hun instaptoets een individueel oefenpakket dat bestaat uit een ruim aanbod van oefeningen, uitlegfilmpjes, theorie en toetsen op het gewenste niveau... < lees verder >

Got it?! Taal en rekenen voor mbo

Vanaf schooljaar 2014-2015 legt de eerste lichting mbo’ers het centraal examen Taal af. Het jaar daarna volgt Rekenen. Door de invoering van deze examens is het gewenste eindniveau voor iedereen gelijk, maar het startniveau van elke student verschilt op het mbo enorm. Aan de hand van de instaptoets wordt voor iedere student het persoonlijke reken- of taalniveau vastgesteld en een individuele leerroute bepaald. Zo gaat een student precies met datgene aan de slag waar hij of zij moeite mee heeft.

Ook voor de docent is Got it ideaal: Met het uitgebreide online dashboard heeft u optimale controle en sturing over uw klassen en kunt u toetsen afnemen op alle referentieniveaus.

 • Sluit naadloos aan op de referentieniveaus van Meijerink
 • Geschikt voor ieder instroomniveau, leidt op tot het vereiste uitstroomniveau
 • Ideaal voor gedifferentieerde groepen vanwege de individuele leerroute
 • Maximale flexibiliteit en controle door periodieke en individuele toetsing
 • Uitgebreid online dashboard voor de docent met volgsysteem op individueel- én groepsniveau... < lees verder >

Got it?! voor pabo

Got it is ook beschikbaar voor pabo-studenten. Got it is een online leeromgeving die volledig adaptief werkt. Aan de hand van de uitgebreide instaptoets wordt voor iedere student het persoonlijke reken- of taalniveau vastgesteld en een individuele leerroute bepaald. Zo heeft iedere student precies inzicht in zijn of haar niveau en gaat hij of zij alleen met datgene aan de slag wat nodig is.

 • Sluit naadloos aan op de referentieniveaus van Meijerink (1F t/m 3F)
 • Volledig online, geschikt voor alle devices
 • Individuele leerroute met oefeningen, theorie en toetsen op maat
 • Inzicht in eigen voortgang via de unieke kenniskaart
 • Uitgebreid online dashboard voor de docent met volgsysteem op individueel- én groepsniveau... < lees verder >

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE