Geschiedenis (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs is een belangrijk domein om te begrijpen hoe keuzes tot stand komen en evolueren in het rijke spectrum van de didactiek van rekenen en wiskunde in het primair en secundair onderwijs.

In Nederland houdt onder andere de HKRWO zich bezig met het in kaart brengen en bediscussiëren van deze historische ontwikkelingen.


Verwijzingen

  • Bidwell, J.K. and Clason, R.G. (1970). refworks.jpg Readings in the History of Mathematics Education Reston, VA: NCTM, 706. Een groot aantal documenten de belangrijk waren voor de ontwikkeling en de geschiedenis van het Amerikaanse wiskundeonderwijs
  • Goffree, F., Van Hoorn, M. and Zwaneveld, B. (2001). refworks.jpg 100 jaar wiskundeonderwijs Groningen: Wolters Noordhoff/NVvW. Gevarieerd en kaleidoscopisch beeld van allerlei facetten uit de geschiedenis van net Nederlandse wiskundeonderwijs
  • Howson, G. (1982). refworks.jpg A History of Mathematics education in England Cambridge: Cambridge University Press, 289. Schetst een beeld aan de hand van biografieën van belangrijke Engelse didactici en auteurs

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE