Games artikel Nieuwe Wiskrant

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Inleiding

Het leek ons leuk om bij het Wiskrantartikel een Wiki-pagina te maken. Het is dus mogelijk om hier opmerkingen bij te plaatsen en correcties te plegen. Van harte uitgenodigd.

Monica Wijers en Vincent Jonker, Freudenthal instituut.

Onderzoek computer-games en onderwijs

Het artikel in de Wiskrant komt voort uit ons huidige onderzoek wat we uitvoeren in het kader van Kaleidoscope. Hierin hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan.

Computer-games en wiskunde

Een veel kleiner onderzoeksgebied is 'games en wiskunde', simpelweg omdat hier nog weinig voorbeelden van zijn.

Grote commerciele 'mainstream' games

Uit onderzoek komt naar voren dat het spelen van games bijdraagt aan allerlei vaardigheden. Het gaat in dit soort onderzoek dan vaak om grote commerciële spellen, ook wel ‘Commercial off the Shelf’ of COTS-games genoemd, denk daarbij aan Sim City, Rollercoaster Tycoon, Grand Theft Auto, Civilization, etcetera.

Grote wiskunde-games

In de jaren negentig is door TERC een groot wiskundespel ontworpen: the Zoombinis. Dit spel en zijn varianten zijn vertaald in vele talen en wereldwijd verspreid ook in Nederland. Het zijn een soort adventuregames waarin logisch redenen en (wiskundig) probleem oplossen centraal staan. De wiskunde is een inherent onderdeel van het spel en is er niet met de haren bijgesleept, zoals de makers zelf zeggen: 'We found the game in the math, instead of putting the math in a game'.

Mini-games algemeen

Naast deze grote games bestaan er ook veel kleine, vaak puzzelachtige spelletjes. Prensky (2005) noemt dit mini-games en betwijfelt of ze dezelfde invloed op leren hebben als de grote spellen. Hij betoogt anderzijds dat deze mini-games ook voordelen hebben, zeker voor het onderwijs: een minispel is snel te leren, het focust op een specifiek onderwerp, en de spelduur kan kort zijn.

Mini-games wiskunde

Naast de minigames die puur voor entertainment zijn gemaakt, zijn er volop mini-games beschikbaar die specifiek voor het reken-wiskundeonderwijs zijn ontworpen.


Spelletjes op RekenWeb en WisWeb

In de top-10 van meestgebruikte spellen van RekenWeb en WisWeb staat onder andere een aantal varianten van Blokkenbouwsels hoog genoteerd. In de spelvarianten moeten bouwsels nagemaakt worden; daarmee zijn punten te halen. Extra punten zijn te verdienen door met zo weinig mogelijk blokken het bouwsel te maken.

Nieuwe gebieden voor onderzoek

Wat kan er nog meer met spellen in het reken-wiskundeonderwijs? Uit literatuur (onder andere rondom het gebruik van microworlds) is bekend dat spel- en ontdekgedrag positief beïnvloed wordt als de speler in toenemende mate de beschikking krijgt over mogelijkheden voor het maken van ‘eigen’ werelden, door toevoegingen, een eigen layout, en dergelijke. In het realistisch reken-wiskundeonderwijs kennen we dit onder de naam ‘eigen producties’ (Treffers, 1987) waarbij de gebruiker niet simpelweg ‘afnemer’ is van een probleem, maar zelf een bijdrage levert aan de formulering of setting van het probleem en zo kennis construeert

Samenwerkend leren

Bij veel computergames is het handig om de eerste stappen te leren van iemand die het spel al kent, een andere mogelijkheid is samen met iemand anders het spel ontdekken. Daarbij ontstaan nieuwe communicatievormen, die een gezamenlijke ontdekkingstocht kunnen ondersteunen. Bij diverse grote mainstream-spellen bestaan ontmoetingsplekken als websites, forums of weblogs, waarin spelers elkaar ontmoeten, helpen en het spel bediscussiëren. Dit zijn voorbeelden van ‘communities of practice’, waarin een andere vorm van leren optreedt dan gebruikelijk is in het onderwijs.

Afsluiting

We hebben in dit artikel voorbeelden laten zien van computerspellen die ingezet kunnen worden bij reken-wiskundeonderwijs. Er zijn diverse manieren waarop dit kan. Een klein spel kan eenvoudig ingezet worden als taakje voor individuele leerlingen of tweetallen. In het basisonderwijs gebeurt dat vaak als ‘toetje’ na het gewone werk, soms ook als vast onderdeel van de weektaak van de leerling. Dit is een geïsoleerd gebruik van games door de leerling, waarbij de docent ook nauwelijks in beeld komt. Een spel kan ook meer ingebed worden in het onderwijs; dat kan door een discussie naar aanleiding van een gespeeld spel te voeren, het kan ook door in of om een spel andere onderwijsactiviteiten die er aan gerelateerd zijn te ontwerpen en uit te voeren. Veel zal afhangen van de situatie op school, de tijd die een docent kan en wil investeren, en de goede voorbeelden die zich wellicht gaan bewijzen. Een belangrijke vraag blijft: Wat moeten we doen in het (wiskunde)onderwijs om te profiteren van wat games te bieden hebben?

Bruikbare games

De games index geeft een overzicht van geïnventariseerde spellen. In het wiskundeartikel bespreken we onder andere Torenbouwer en Dimenxian

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE