Freudenthal Instituut

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Freudenthal_Institute (english)

Inhoud

Algemeen

Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) (Nederlandse naam: Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen)

  • Postbus 85170, 3508 AD Utrecht, Princetonplein 5, 3584 CC Utrecht, tel 030 253 1179, fax 030 253 7494
  • Google Maps

Logo


Organogram

  • Bestuur Freudenthal Instituut
  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Biologie
  • Scheikunde
  • Junior College Utrecht

Achtergrond

FIsme stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen, met name in het primair en voortgezet onderwijs, te bevorderen. Het instituut realiseert deze doelstelling door middel van onderzoek, opleiding, curriculumontwikkeling en dienstverlening.

Het instituut is georganiseerd in twee afdelingen: de afdeling wiskunde en de afdeling natuurwetenschappen. De afdeling wiskunde is een expertisecentrum in het reken- en wiskundeonderwijs en heeft als doel het reken- en wiskundeonderwijs op alle niveaus te verbeteren, vooral in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Het FIsme is onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en is vernoemd naar de Nederlands-Duitse wiskundige Hans Freudenthal. Hij was in 1971 een van de oprichters.

Geschiedenis

In de politieke besluitvorming in 1980 werd het IOWO opgeheven en werd een deel van de taken ondergebracht bij het Cito. Het restant van het IOWO is verder gegaan onder de naam Vakgroep OW&OC (Ontwikkeling van het Wiskundeonderwijs en Onderwijs Computercentrum). Het onderwijs computercentrum was een nieuw onderdeel. Doel was om het gebruik van computers in het onderwijs te onderzoeken en te faciliteren.

  • Achterkant van de Möbiusband (1980). Afscheidsdocument van het IOWO

In 1991 kreeg de vakgroep na het overlijden van Hans Freudenthal een nieuwe naam, Freudenthal Instituut. In 2006 werd het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen opgericht (Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme)), een fusie van CDbeta en FI-wiskunde

tijdlijn.jpg tijdlijn gschiedenis Freudenthal instituut

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE