ELWIeR Conferentie 2010

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Thema

  • Borging van de kennisbases lerarenopleidingen wiskunde en rekenen.

Achtergrond

In alle lerarenopleidingen wordt gewerkt aan een concrete implementatie van de kennisbases, en dit leidt thans tot interessante vraagstukken hoe deze kennisbases geborgd moeten worden. Binnen ELWIeR (en dus binnen Panama, SLW en Vadiwulo) wordt al gewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en kennisuitwisseling op dit gebied en deze studiedag brengt alle betrokkenen bij elkaar. De dag is bedoeld voor opleiders rekenen-wiskunde van de pabo, 2e graads en eerstegraads lerarenopleiding en andere belangstellenden.

Het programma zal gericht zijn op kruisbestuiving tussen de verschillende bloedgroepen (pabo, tweedegraads, eerstegraads) van de lerarenopleidingen, net als in de ELWIeR conferentie in 2008, maar er zal ook ruimte zijn voor specifieke workshops die voor slechts één doelgroep interessant zijn.

Organisatoren:

  • ELWIeR, expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen
  • Panama, pabo nascholing mathematische activiteiten
  • SLW, Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads
  • Vadiwulo, Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen

Daarnaast zijn SLO en Freudenthal Instituut betrokken bij de voorbereiding en organisatie van deze dag.

In de pauze van deze studiedag houdt de NVORWO haar jaarvergadering.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE