ELWIeR - III

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Followup van ELWIeR - II
  • Doel van project: duurzame samenwerking tussen hogescholen en universiteiten (en derden) w.b. de lerarenopleiding wiskunde en rekenen

Probleemstelling

ELWIeR II zet een aanzienlijk aantal zaken op de rails tav de implementatie van de kennisbasis. Dit werk is lang niet klaar als ELWIeR (II) augustus 2012 ophoudt te bestaan. Reden voor verduurzaming. In maart 2012 zijn de partners en potentiële partners gepolst en men ziet graag op een of andere manier een voortzetting

Centrale opdracht

Veel opleidingen kiezen ervoor om opleiders onderzoek te laten doen. Dit onderzoek is gericht op de verbetering van het opleidingsonderwijs en dat van het reken-wiskundeonderwijs of wiskundeonderwijs in het po of vo. Binnen ELWIeR-II is de methode van ontwerponderzoek hiervoor gebruikt en verder doordacht. Deze onderzoeksmethode is ook bruikbaar in de toekomst als middel om het onderwijs in opleiding en in afnemend veld te verbeteren. Het heeft daarnaast als bijvangst:

  • dat er tussen opleiders een dialoog ontstaat over betekenis, vormgeving en opbrengst van het werk,
  • dat er producten ontstaan die niet louter lokaal bruikbaar zijn (omdat resultaten gedeeld worden).

De opbrengst van ELWIeR - II vraagt dus om een voortzetting. Die kan bestaan uit:

  • het vormen van een of meer onderzoeksgroepen van opleiders rond een gedeeld thema,
  • het vormen van een onderzoeksgroep per opleidingssoort,
  • het vormen van een grote overstijgende onderzoeksgroep, waarbij de deelnemers werken aan verschillende onderzoeken op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs.

In alle gevallen zo vormgegeven dat opleiders gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld vanuit het werken binnen een kenniskring.

Kernvraag bij de keuze voor een van deze scenario's is: in welke setting ondersteunt het gezamenlijk leren en onderzoeken het werken aan de gestelde vragen en het aanpalende professionaliseren van deelnemers het best.


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20120319, plan, n.a.v. landelijke bijeenkomst met hogescholen en universiteiten
Persoonlijke instellingen
GOOGLE