ELWIeR (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* ELWIeR (english)

* intern

Inhoud

Algemeen

ELWIeR (Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen)

 • Doel: ondersteuning van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland
 • Subdoel: kwaliteitsimpuls voor uitwerking en implementatie van de kennisbases (uitgedrukt in onderzoek en ontwikkeling)
 • Doelgroep: docenten lerarenopleiding
 • http://www.elwier.nl
 • Partners op Google Maps (pabo, 2e graads, 1e graads)

Achtergrond

ELWIeR ondersteunt een dynamische lerarenopleiding en levert een bijdrage aan de inspiratie van de 'zittende' docenten. Het werk wordt uitgevoerd voor drie gebieden:

 • De Pedagogische academies voor het basisonderwijs, ism Panama;
 • De HBO-lerarenopleidingen, ism SLW
 • De universitaire lerarenopleidingen, ism Vadiwulo

ELWIeR - 2013-2015

Zie de website www.elwier.nl

ELWIeR - 2010-2012

De centrale onderzoeksvraag voor 2010-2012 was:

 • Verzorg een efficiënte ondersteuning van de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland en zorg voor een kwaliteitsimpuls als het gaat om de uitwerking en implementatie van de kennisbases (uitgedrukt in onderzoek en ontwikkeling)

Vier werkpakketten zullen zich met deze vraag bezighouden:

 1. Onderzoek
 2. Forum
 3. Opleiding
 4. Informatie (zie o.a. ELWIeR - Alerts)

Partners 2010-2012

Een stuurgroep completeert het plaatje met vertegenwoordiging vanuit o.a. NVvW, NVORWO, ADEF, HBO-raad, LOBO, SLO

Historie 2006-2010

Op basis van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2006 (Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006-2008) is in het najaar van 2006 een projectaanvraag geschreven die in december 2006 is gehonoreerd. Uiteindelijk is hieruit financiering gevonden voor de periode 2007-2010 en is het werk ontplooid binnen een viertal werkpakketten: onderzoek, forum, materiaal en informatie.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE