Dyscalculie (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 18 jan 2014 08:08 van Root (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Dyscalculie is een probleem in het verwerken van informatie die te maken heeft met getallen, cijfers en bewerkingen.
 • In Nederland loopt de ontwikkeling van twee protocollen:
  • ERWD BAO SBO SO[1]; leeftijd 3 tot 12 jaar
  • ERWD VO MBO; leeftijd 13 tot 18 jaar

Zie ook Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Achtergrond

Wereldwijd krijgt dyscalculie aandacht. Afhankelijk van de definitie van dyscalculie is er een percentage van schoolgaande kinderen dat valt onder die definitie. Een neutrale definitie luidt als volgt:

Dyscalculie is een stoornis bij het rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel "dys" komt uit het Grieks en betekent "slecht". "Calculie" komt uit het Latijn en betekent "rekenen". Dyscalculie is een complexe rekenstoornis, waarbij zowel kindfactoren als omgevingsfactoren een rol (kunnen) spelen. [2]

In Nederland wordt sinds 2005 (en ook wel daarvoor) met een groep van deskundigen gezocht naar een evenwichtige uitwerking van de definitie van dyscalculie en de eventuele gevolgen voor schoolgaande kinderen.

Hieronder geven we een aantal verwijzingen naar genuanceerde artikelen over het onderwerp dyscalculie. Een goed overzichtsartikel komt van de hand van Jo Nelissen (gepubliceerd in Willem Bartjens) [3].

Wij raden aan bij het onderwerp dyscalculie dezelfde terughoudendheid te betrachten als de auteurs van deze artikelen.

Goed onderzoek en een goede definitie van dyscalculie zijn noodzakelijk om meer helderheid te krijgen over het verschijnsel.

Geschiedenis

In de periode 2005-2008 (en ook al daarvoor [4] [5] [6] [7] [8]) is door een forum van deskundigen gewerkt aan de voorbereiding van een gezamenlijk standpunt op het gebied van dyscalculie (en aanpalende problemen)

De publicatie 'Dyscalculie in discussie, deel 2' [9][10] doet verslag van de werkconferentie van 5 juni 2007. De inleidende lezingen van Wied Ruijssenaars en Hans van Luit maken daar deel van uit. Anderzijds bevat de publicatie de hoofdlijnen van het projectplan voor de ontwikkeling van een landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Dit projectplan mondt in 2011 uit in het protocol ERWD BAO SO SBO.

Verwijzingen

 1. Van Groenestijn, M., Borghouts, C. and Janssen, C. (2011). refworks.jpg Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie. Assen: Van Gorcum.
 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyscalculie
 3. Nelissen, J. (2004). refworks.jpg Kinderen die niet leren rekenen. Willem Bartjens, 23(3)
 4. De Goeij, E. (2003). refworks.jpg Begeleiding aan het woord. Dyscalculie. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 22(2), 25-28.
 5. Menne, J. (2004). refworks.jpg Dyscalculie of dysdidactiek?.
 6. Ruijssenaars, A.J.J.M., Van Luit, J.E.H. & Van Lieshout, E.C.D.M. (2004). refworks.jpg Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling.. Rotterdam: Lemniscaat, 392.
 7. Van Luit, H. (2004). refworks.jpg Als speciale kleuter tel je ook mee! Nationale Rekendagen 2003. Utrecht: Freudenthal instituut, 23-30.
 8. Van Luit, H. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2004). refworks.jpg Dyscalculie, zin en onzin. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 23(2), 3-8.
 9. Van Groenestijn, M. & Vedder, J. (2008). refworks.jpg Dyscalculie in discussie, deel 2. Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie .
 10. Dolk, M., & Van Groenestijn, M. (Eds.). (2006). Dyscalculie in discussie. Utrecht: NVORWO.

Overige verwijzingen

Training/cursussen

Versies van dit document

 • 20110628, update n.a.v. start project ERWD II
 • 20081005, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE