Drieslag Functioneel Rekenen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • 'aanpak' voor het (v)mbo om rekenbeleid en rekenonderwijs vorm en inhoud te geven
  • Voor de Drieslag ERWD zie ERWD
drieslag_rekenen_klein.jpg drieslag_illustratie_klein.jpg

Achtergrond

De drieslag verwijst naar een drietal maatregelen dat getroffen kan worden voor rekenbeleid in het mbo:

  1. Expliciteren van rekenhandelingen en -vaardigheden in de beroepshandelingen van de opleiding
  2. Specifieke lessen/workshops inrichten voor het ondersteunen van rekenhandelingen en -vaardigheden
  3. Individuele ondersteuning

Deze drie zaken leiden ook tot een drieslag in de onderwijsuitvoering, waarbij er aandacht blijft voor de samenhang in het aanbod:

  1. Rekenen geïntegreerd binnen de beroepsvakken en -activiteiten (bijvoorbeeld ook BPV)
  2. Ondersteunende rekenlessen, waarin zowel aangesloten kan worden bij het 'beroepsrekenen' als rekenvaardigheden op zich aan bod kunnen komen.
  3. Maatwerk en zonodig remediërende ondersteuning (bij voorkeur in samenhang met 1 en 2)

Scenario's

Verschillende scenario's zijn mogelijk:

Scenario 1 Sjabloon:Fref Alle drie de invalshoeken worden apart maar in samenhang georganiseerd. Voor een opleiding is een combinatie van de drie invalshoeken een effectieve manier om aan de rekenontwikkeling van de deelnemers te werken. Daarbij wordt in het model wel uitgegaan van de situatie dat de cirkels overlappen. Voor de deelnemers is het van groot belang dat zij de verschillende aspecten van het rekenen als samenhangend ervaren. Dat wil zeggen dat er iemand is die de verschillende activiteiten op elkaar afstemt en zorg draagt dat deze elkaar versterken
Scenario 2 drieslag_scenario2_klein.jpg Rekenlessen en individuele oefening overlappen. Verbinding met de praktijk wordt wel nagestreefd.In dat geval wordt er in de rijke rekenlessen gewerkt aan het systematisch opbouwen van een repertoire en aan het oefenen. Dit zal veelal 'op maat' gebeuren. Als daar in de lessen voldoende tijd voor is, is dat een goede vorm, vooral als er veel deelnemers zijn met hiaten in hun rekenkennis en als de verschillen tussen deelnemers op rekengebied erg groot zijn. De rekendocent kan op deze manier direct ook de voortgang van de deelnemers monitoren en veel maatwerk leveren.
Scenario 3 drieslag_scenario3_klein.jpg Rekenlessen en praktijk overlappen. In de (beroeps)vakken moet aan rekenen worden gewerkt. Daarnaast wordt er individueel geoefend. In dat geval is het leren rekenen geïntegreerd in de beroepspraktijk. Rekenopdrachten worden aldaar uitgevoerd en beoordeeld. Ook dat is een goede vorm. Voor de deelnemers is er een directe verbinding tussen het rekenen en de praktijk.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE