Leerlijnen (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Learning_strand (english) * intern

Inhoud

Algemeen

  • Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd.
  • Men spreekt van een doorgaande of doorlopende als het beschrijvingsgebied van de leerlijn meerdere opeenvolgende schooltypen bevat.

Aan de hand van leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen.

Achtergrond

De vertaling van de kerndoelen naar de dagelijkse onderwijspraktijk bleek voor veel scholen erg lastig. De kerndoelen zijn te algemeen geformuleerd om voldoende richting te geven aan het onderwijs. Daarom besloot men de leerlijnen en tussendoelen te ontwikkelen.

definitie inspectie:

  • Een leerlijn geeft aan langs welke lijn leerlingen hun begrippen kunnen opbouwen. Deze komen voort uit analyse van leerprocessen. Leerlijnen in de zin van leerstoflijnen geven aan welke leerstof successievelijk wordt behandeld (inhoud).


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE