Communicate (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Het doel van het project is het opzetten van een universiteitsbreed virtueel expertisecentrum dat ondersteuning biedt bij het inzetten van domein-specifieke ICT-applicaties zoals serious games, simulaties, tutoring- en toetssystemen in het onderwijs. Het expertisecentrum doet dit via inventariseren, experimenteren, dissemineren, en duurzaam consolideren. De looptijd van het project is drie jaar. De deelnemende faculteiten zijn: Betawetenschappen (Informatica (projectleiding) en Farmacie), Sociale Wetenschappen (Psychologie) , Geneeskunde, en Diergeneeskunde.

Het project richt zich met name op de Bama (bachelor/master) 3.0 doelstelling die beoogt docenten bij te staan in het efficiënt inzetten van hun tijd, en sluit aan bij het project didactiek en toetsing, dat beoogt docenten betere of slimmere instrumenten te geven voor onderwijs en toetsing, met minder werkbelasting.

Planning

 • Jaar 1: Inventarisatie, beschrijving scenario’s, ontwerp communications game, ontwerp architectuur communications game, implementatie eerste prototype van zowel game-raamwerk als één van de scenario’s, instellen klankbordgroep
  • Brainstormsessie 1 - leerdoelen opstellen. Voorbeeldgames verzamelen/uitwisselen
  • Brainstormsessie 2 - game ideeën. Collega's consulteren
  • Brainstormsessie 3 - game ideeën verder uitwerken
  • Brainstormsessie 4 - gameontwerp document + feedback
 • Jaar 2: Kleinschalige experimenten met het eerste prototype, herontwerp van communications game, implementatie alle scenario’s, implementatie tweede prototype
 • Jaar 3: Grootschalige experimenten met het tweede prototype, verwerking resultaten experimenten, zekerstellen duurzame verankering, disseminatie

Resultaten

Per september 2013 is een groep gametechnologie- en informaticastudenten gaan werken aan een prototype implementatie, gebaseerd op het opgestelde ontwerp. In het half jaar dat de studenten aan het prototype konden werken hebben we regelmatig onderling en met de studenten overleg gevoerd over de requirements. De studenten hebben eind januari 2014 een prototype opgeleverd. De bijdrage van de studenten bestaat uit twee onderdelen:

 • Een game waarin studenten 1-op-1 gesprekken kunnen voeren.
 • Een editor waarin docenten scenario’s kunnen ontwikkelen, die vervolgens in de game afgespeeld kunnen worden.

Onderzoek

In april 2014 is een eerste pilot uitgevoerd binnen farmacie. 42 studenten van Farmacie participeerden en de uitkomsten geven aan dat de game een aanvulling kan zijn op het gebied van oefenen. Daarbij is een goede afstemming met de rest van het curriculum gewenst (de inhoud van de game goed afstemmen op de opeenvolgende onderwerpen in colleges en trainingen). Men geeft aan dat de game nog aan kracht kan winnen als de 'virtuele patiënt' levensechter wordt, en dat de 'boomstructuur' van de conversatie nog aan kracht moet winnen (meer opties, helderder gebruik van 'intenties').

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE