Alternatief voor de rekentoets vo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • In december 2016 werd in de tweede kamer vastgesteld dat er een 'alternatief voor de rekentoets' moet worden onderzocht
  • In februari 2017 schreef de staatssecretaris daarover een brief aan de tweede kamer
  • Het alternatief wordt uitgewerkt door ambtenaren van OCW in afstemming met leden van de NVvW en enkele experts

Achtergrond

Uit de brief van februari 2017 (van de staatssecretaris van OCW, ref. 1151838 ):

  • Het te ontwikkelen alternatief gaat uit van de huidige referentieniveaus rekenen zoals die zijn verankerd in de huidige wet- en regelgeving en het nog op te nemen 2A niveau voor vmbo-bb leerlingen die het niveau 2F niet aankunnen en 3S niveau voor vwo-leerlingen die meer aankunnen.
  • Deze referentieniveaus gelden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en moeten aan het eind van het curriculum op een zodanige manier getoetst worden dat zichtbaar is voor het vervolgonderwijs dat een leerling het referentieniveau beheerst.
  • Om deze reden moet de toetsing voldoen aan de kwaliteits-, validiteits-, en betrouwbaarheidseisen die het College voor Toetsen en Examens en Cito hanteren.
  • Het alternatief wordt gebruikt als input voor de integrale curriculumherziening om te borgen dat het alternatief aansluit bij de rest van het formele curriculum.
  • Ook is het belangrijk dat het alternatief breed gesteund wordt door de betrokken partijen. Het primair onderwijs en het vervolgonderwijs moeten ook instemmen met het uiteindelijke voorstel.
  • De huidige rekentoets blijft gelden totdat een alternatief is ingevoerd, om ervoor te zorgen dat de aandacht voor het rekenonderwijs en goede rekenvaardigheden niet verslapt.
  • Bij de uitwerking van het alternatief wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ruimte binnen de bestaande wet- en regelgeving zodat scholen, indien zij dit willen, direct met onderdelen van het alternatief aan de slag kunnen.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE